Zielona energia Głównej w Poznaniu

26 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Jak wiosna, to do ogródków! W mieście nie jest to takie oczywiste, na szczęście w Poznaniu są miejsca, gdzie można rozpocząć własną uprawę roślin jadalnych albo założyć swoją grządkę kwiatową. Tak jest na Głównej, w sąsiedzkim Otwartym Ogrodzie Nadolnik, gdzie ostatnio ruszyły wiosenne prace ogrodowe.

Otwarty Ogród Nadolnik to miejsce wspólne i sąsiedzkie, założone przez społeczność lokalną Głównej. Od samego początku swojego istnienia projektowany jest oddolnie w duchu zero waste i zgodnie z systemem regeneracyjnym, w którym zużycie surowców ogranicza się do minimum. Tym wyjątkowym miejscem przy ulicy Mariackiej opiekują się ogrodnicy i ogrodniczki zrzeszeni w Kołorkingu Ogrodniczym.

— Mieszkanki i mieszkańcy współdecydują o kształcie i rozwoju ogrodu oraz pielęgnują znajdującą się w nim roślinność. Na Głównej wytworzyła się nowa energia, która nieustannie ulega przekształceniom, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i inicjatywami wspólnoty lokalnej — tłumaczy Zuzanna Głowacka ze Społecznego Centrum Kultury Fyrtel Główna.

Wcześniej na Głównej brakowało miejsca spotkań, ale też przestrzeni stanowiącej pretekst do wspólnych działań — tych czysto towarzyskich, jak i nastawionych na aktywizm oraz zmianę najbliższego otoczenia. Prowadzenie ogrodu: wymyślanie koncepcji, negocjacje dotyczące zagospodarowania działki czy wreszcie możliwość realizacji własnych pomysłów, zupełnie zmieniły dynamikę Fyrtla. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie Fundacji Veolia Polska.

— Za trzydzieści lat w miastach będzie żyć dwie trzecie populacji świata. Dlatego to właśnie one odczują najdotkliwiej konsekwencje zmian klimatu. Skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich natychmiastowego działania, głębokich i długofalowych zmian społecznych oraz współpracy wielu organizacji. Projekt Otwarty Ogród Nadolnik, który wspólnie ze Społecznym Centrum Kultury Fyrtel Główna realizujemy, łączy w sobie te elementy. Jest wyrazem autentycznego zaangażowania i współpracy oraz przyczynia się do wzmacniania relacji sąsiedzkich w najbliższym otoczeniu — podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska.

W ogrodzie odbywają się warsztaty i wydarzenia o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i ekologicznym. Dotychczas odbyły się min.: warsztaty z cyklu Do It Yourself („Zrób to sam”) czy wykłady dotyczące permakultury — jednego z nurtów projektowania ogrodów.

— Zależy nam, aby aktywności związane z ogrodem miały charakter całoroczny. Jesienią obchodziliśmy Dzień Dyni i zorganizowaliśmy sąsiedzką wymianę przetworów. Ponadto rośliny, zioła i chwasty z naszego ogrodu posłużyły do stworzenia naturalnych kosmetyków. W grudniu odbyło się mikołajkowe spotkanie przy grzańcu, a w styczniu do działań ogrodowych włączyli się najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Głównej. Dzieci pomalowały kamienie, które wiosną ozdobią zielone przestrzenie naszej dzielnicy, a okoliczna młodzież wzięła udział w warsztatach konstruktorskich, podczas których powstały karmniki dla ptaków. Niedawno odbyło się również spotkanie dla miłośników psów, podczas którego zaprojektowaliśmy obiekt małej architektury — wymienia Maria Lehmann, animatorka opiekująca się Kołorkingiem Ogrodniczym.

Projekt Otwarty Ogród Nadolnik realizowany jest we współpracy z Fundacją Veolia Polska

Źródło: inf. pras.