Zgłoszenia do programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”

12 stycznia 2024

Dotyczy firmy: Samsung Electronics Polska,

„Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” to nowy program edukacyjny Samsung, odpowiadający na wyzwania związane z bezpieczeństwem dzieci online. Jest skierowany do dzieci w wieku 7-9 lat, do ich rodziców, opiekunów, a także do nauczycieli i szkół. W ramach programu można korzystać z zasobów edukacyjnych, wziąć udział w szkoleniach dla nauczycieli oraz przeprowadzić lekcje na temat cyfrowej higieny.

Jak najmłodsi powinni korzystać z Internetu? Co zrobić, aby czuli się tam bezpieczni? Tego typu pytania pewnie niejednokrotnie zadają sobie rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jednak świat cyfrowy nie czeka, aż dzieci osiągną pewną dojrzałość. Najmłodsze pokolenia rodzą się i dorastają w otoczeniu technologii i urządzeń cyfrowych. Zapewnienie im bezpiecznych warunków rozwoju w cyfrowym świecie i zadbanie o odpowiedni balans między światem online i rzeczywistym staje się nie lada wyzwaniem zwłaszcza dla rodziców i nauczycieli.

Odpowiedzią na te potrzeby może być nowy program edukacyjny Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci. Głównym celem inicjatywy jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dzieci i dorosłych w cyfrowym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych urządzeń. Inicjatywa będzie uzupełnieniem treści z zakresu edukacji cyfrowej zawartych w podstawie programowej w szkołach.

Stacja Galaxy to program, który opiera się na wiedzy i doświadczeniach nauczycieli, pedagogów i ekspertów. Na stronie organizatora można znaleźć bezpłatne materiały do pobrania, takie jak scenariusz lekcji dla nauczycieli pt. „Smartfon marzeń” czy Karty dla rodziców do pracy z dzieckiem. Ponadto w ramach programu odbywać się będą liczne szkolenia dla nauczycieli zarówno w formie stacjonarnej, jak i online oraz webinary, a także konsultacje z trenerami kompetencji cyfrowych. Celem szkoleń będzie wzmocnienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, higieny cyfrowej i promocji zdrowego korzystania z technologii wśród dzieci i rodziców.

– Jako odpowiedzialny producent mobilnych technologii, Samsung nie tylko stawia na jakość naszych urządzeń, ale również dba o edukację dzieci, ucząc bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie. Stacja Galaxy jest kwintesencją działań podejmowanych przez Samsung na rzecz dobrych nawyków online i zrównoważonej komunikacji oraz konsumpcji czasu spędzanego w sieci. To również program, który poszerzy wiedzę nauczycieli oraz wesprze rodziców, tworząc przestrzeń wymiany dobrych praktyk, pytań i refleksji – powiedziała Marta Trojanowska, liderka projektu i Senior Marketing Manager w Samsung Electronics Polska.

Szkoły podstawowe z całej Polski mogą zgłaszać się do aktywnego udziału w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego który jest dostępny do 31 marca 2024 r. Zakwalifikowane szkoły realizują min. 3 warsztaty w klasie z dziećmi z pomocą specjalnie przygotowanych w tym celu scenariuszy.

– Dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci, co stawia nam nowe wyzwania. Chcemy pomóc im wykorzystywać wszystkie zalety Internetu, jednocześnie chroniąc ich bezpieczeństwo i prywatność, dlatego z entuzjazmem i optymizmem przyłączamy się do tej ważnej inicjatywy. Jako największy wydawca mediów online w Polsce chcemy dzielić się narzędziami i wiedzą o cyberbezpieczeństwie. Bezpieczeństwo w sieci to jeden z kluczowych celów Wirtualnej Polski, który zawarliśmy w strategii zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata – mówi Agata Chaber, specjalistka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Wirtualnej Polsce Holding.

Po zrealizowaniu programu, Szkoły uczestniczące będą mogły otrzymać certyfikat udziału w inicjatywie Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci.

Źródło: inf. pras.