Do 12 września można zgłaszać raporty ESG do konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

13 lipca 2022

Dotyczy firmy: Deloitte,

To ostatnie dni na zgłaszanie raportów zrównoważonego rozwoju do 16. edycji konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Wyniki poznamy  w listopadzie podczas uroczystej gali na GPW. Swoje nagrody przyznają też Giełda Papierów Wartościowych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZGŁOŚ RAPORT »

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Raportowanie kwestii niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia, rośnie także grono podmiotów obejmowanych obowiązkami sprawozdawczości w tym zakresie. Tym bardziej warto wskazywać dobre praktyki i motywować rynek do przykładania większej uwagi do raportowania ESG, które jest jednym z kluczowych elementów komunikacji firm i organizacji stawiających na CSR i zrównoważony rozwój.  Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu razem możemy działać na rzecz popularyzacji tej tematyki w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój raportowania niefinansowego, które zgodnie z nowymi regulacjami powinniśmy nazywać raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia Dyrektywa CSRD, a także system europejskich standardów raportowania – ESRS, przyczyniły się do zwiększenia znaczenia ujawnień i szerszego spojrzenia na odpowiedzialność oraz wpływ organizacji na otoczenie. Z roku na rok zgłaszane do konkursu raporty są bardziej wnikliwe, odnoszą się do konkretnych zobowiązań i ambitnych celów, a udział interesariuszy jest coraz większy. Podczas kolejnej edycji konkursu chcemy nagrodzić organizacje, które sporządzają raporty na temat zrównoważonego rozwoju i wyróżnić liderów w tym istotnym obszarze – mówi Irena Pichola partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Dla kogo jest konkurs?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021. Publikacje można zgłaszać do 12 września (termin przedłużony) poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

  1. upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu »
  2. wejść na stronę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz »
  3. odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów.

Raporty zostaną następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki z różnych dziedzin odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 15 września br. poprzez stronę raportyzr.pl

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas listopadowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

  • nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,
  • nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,
  • najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • wyróżnienia.

Organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte inicjatywa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 12 września. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę raportyzr.pl.

Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie