Zgłoś artykuły na temat CSR i zrównoważonego rozwoju

18 stycznia 2021

Trwa nabór artykułów opublikowanych w 2020 roku, dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Teksty wezmą udział w corocznym konkursie “Pióro odpowiedzialności”, organizowanym od 11 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

Konkurs “Pióro odpowiedzialności” kierowany jest do dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a w ramach powyższych zagadnień poruszających takie kwestie jak na przykład odpowiedzialne miejsce pracy, ochrona środowiska, odpowiedzialny łańcuch dostaw, zarządzanie, etyka czy odpowiedzialna konsumpcja. Artykuły mogą być zgłaszane do 28 lutego poprzez formularz na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/ do jednej z trzech kategorii konkursowych:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny “pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Pandemia pokazała jaskrawo, jak ważne są fakty i możliwość dotarcia do wiarygodnych informacji. Nie przypadkiem pojawiło się pojęcie infodemii, a więc natłoku informacji, niekoniecznie prawdziwych, towarzyszących epidemii. Tym bardziej liczy się rzetelne dziennikarstwo. Trudno przecenić jego rolę w szybko zmieniającej się i coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. W konkursie “Pióro odpowiedzialności” chcemy nagrodzić dziennikarzy i ekspertów CSR, którzy na co dzień starają się pokazywać ważne, aktualne, czasem trudne tematy dotyczące odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. To przecież dotyczy każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny “pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.

Zwycięzcy 11. edycji “Pióra odpowiedzialności” zostaną ogłoszeni  w kwietniu podczas premiery 19. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – “Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 11 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach tutaj >>

Regulamin >>