Pierwsza część raportu IPCC dostępna już także po polsku

10 listopada 2021

W najnowszym komunikacie zespół ds. kryzysu klimatycznego PAN wzywa do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r. Naukowcy zaprezentowali także tłumaczenie pierwszej części 6 raportu IPCC na język polski.

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN to grupa 16 ekspertów_ek (reprezentujących różne dziedziny wiedzy), która formułuje rekomendacje odnośnie osiągnięcia przez nasz kraj neutralności klimatycznej. Pracami zespołu kieruje prof. Szymon Malinowski (Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski), członek PAN, fizyk atmosfery, współtwórca portalu informacyjnego „Nauka o klimacie”. W najnowszym komunikacie zespół podkreśla konieczność m.in. realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r., po czym następuje pochłanianie CO2.

Z perspektywy fizyki, ograniczenie globalnego ocieplenia powodowanego działalnością ludzką do określonego poziomu wymaga ograniczenia skumulowanych emisji CO2, osiągnięcia co najmniej zerowego poziomu emisji CO2 netto, równolegle ze znacznym ograniczeniem emisji innych gazów cieplarnianych. Silna, szybka i trwała redukcja emisji CH4 zmniejszyłaby również efekt ocieplenia – piszą autorzy_ki pierwszej części raportu IPCC.

Antropogeniczny charakter zmiany klimatu jest bezdyskusyjny

Jak wskazują naukowcy, zaobserwowany wzrost stężenia gazów cieplarnianych od około 1750 r. jest bezdyskusyjnie spowodowany działaniami człowieka. Od 1850 r. każda z ostatnich czterech dekad była kolejno coraz cieplejsza niż którakolwiek z wcześniejszych.

Ponadto częstotliwość i intensywność ulewnych opadów wzrosła od lat 50. XX w. na większości obszarów lądów, dla których naukowcy posiadają dane. Główną przyczyną tego zjawiska jest antropogeniczna zmiana klimatu. Jednocześnie z powodu zwiększonego parowania częściej dotykają nas negatywne zjawiska takie jak susze rolnicze i środowiskowe.

Jak wzrośnie temperatura na świecie?

Średnia globalna temperatura powierzchni w okresie 2081-2100 r. będzie wyższa niż w okresie 1850-1900 r. o 1,0-1,8°C w scenariuszu bardzo niskich emisji gazów cieplarnianych, o 2,1-3,5°C w scenariuszu pośrednim oraz o 3,3-5,7°C w scenariuszu bardzo wysokich emisji. Ostatni okres, gdy globalna temperatura powierzchni utrzymywała się na poziomie 2,5°C lub więcej powyżej tej z okresu 1850-1900 r., miał miejsce ponad 3 mln lat temu.

Zjawiska ekstremalne stają się coraz intensywniejsze wraz z każdym kolejnym przyrostem globalnego ocieplenia. Naukowcy prognozują, że postępujące ocieplenie jeszcze bardziej nasili rozmarzanie wieloletniej zmarzliny oraz spadek zasięgu sezonowej pokrywy śnieżnej, lodu pokrywającego lądy i arktycznego lodu morskiego. Średni globalny poziom morza w XXI w. będzie nadal wzrastał.

Pierwsza część raportu IPCC także po polsku

Aby ułatwić korzystanie z informacji zaprezentowanych w ostatnim raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zespół zaprezentował także tłumaczenie na język polski pierwszej części publikacji („Summary for policymakers”). Przedstawiono w nim ustalenia na temat obecnej sytuacji klimatycznej zebrane na 3800 stronach raportu  IPCC. Materiał zespołu prezentuje również nowe, przykładowe scenariusze emisji gazów cieplarnianych. Wersja polskojęzyczna do pobrania tutaj >>

Źródło: PAN