Ze świeżą energią i w nowym składzie kontynuujemy projekt „Misja Praca”

16 listopada 2016

Dotyczy firmy: Polskie Forum HR,

Do zacnego grona wolontariuszy Polskiego Forum HR podejmujących wyzwanie przeprowadzenia warsztatów adaptacji na rynku pracy dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dołączają pracownicy agencji Bridge the Gap, Jobhouse i Randstad. Swoją pracę kontynuują zespoły Adecco i Kelly Services. 

Firmy rekrutacyjne zrzeszone w Polskim Forum HR spotykają się cyklicznie, aby dyskutować o pomysłach na nowe inicjatywy, również te mieszczące się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Branża jako, że jest ściśle powiązana z kształtowaniem rynku pracy, co ma bezpośredni wpływ na życie ludzi, mieści w sobie duży pierwiastek misyjności czy też służebności wobec społeczeństwa. Inicjatywy podejmowane przez Polskie Forum HR obniżają stopę bezrobocia, pomagają w poszukiwaniu zatrudnienia, wspieraniu pracodawców, łączeniu ludzi w zespoły. Ułatwiają znalezienie pracy oraz określenie ścieżki zawodowej i często ukrytego lub nieuświadomionego potencjału. To jest również ten aspekt, który przyciąga kandydatów do pracy w branży agencji zatrudnienia – towarzyszenie innym w ważnych życiowych decyzjach.

Nowe placówki, nowi wolontariusze i … nowe zasady

Wewnętrzne badania w firmach członkowskich PFRH pokazały, a raczej potwierdziły zakomunikowaną już dawno prawdę, iż programy wolontariatu kompetencyjnego znacząco wpływają na wzrost zaangażowania pracowników i ich utożsamianie się z firmą. Pomagają „złapać dystans” i spojrzeć na swój zawód z innej, lepszej perspektywy. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, Polskie Forum HR zaproponowało swoim agencjom udział w wyjątkowym projekcie jednoczącym branżę, który przyjął sobie za szczytny cel wsparcie w wejściu na rynek pracy młodych wychowanków domów dziecka. Jest to też z całą pewnością niestandardowy format rozwoju pracowników, którzy wykorzystują swoją wiedzę zawodową do realizacji celów wolontariatu, w nowym dla siebie środowisku. Pogłębiają swoją wiedzę, umiejętności dydaktyczne, prezentacyjne, interpersonalne, nawiązują relacje, poznają siebie nawzajem. W nowej edycji swoje siły łączy ponad 40 wolontariuszy, a pod naszą opieką jest już ponad 55 młodych ludzi zlokalizowanych w kilku placówkach.

Druga edycja projektu została mocniej ustrukturyzowana, aby lepiej dopasować się do oczekiwań partnerów – beneficjentów programu. Wprowadzono Deklarację Wolontariusza, Kartę Etyczną oraz Przewodnik z jasno wytyczonymi ścieżkami warsztatowymi na poszczególne etapy realizacji projektu. Każda seria warsztatów kończy się obowiązkowo „egzaminem” – każdy z młodych uczestników (między 16 a 18 rokiem życia), wyposażony w atrakcyjne CV i list motywacyjny, oraz wiedzę na temat swoich mocnych stron i sposobów autoprezentacji, jest zapraszany do udziału w prawdziwej rozmowie kwalifikacyjnej w agencji zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy

Z danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, iż już za parę lat, szczególnie poszukiwana będzie finezyjna mieszanka kreatywności, analitycznego myślenia, współpracy w zespole czy nawet inteligencji emocjonalnej, którą można kształtować i rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. Program „Misja Praca” bierze pod uwagę podobne badania i prognozy, aby jeszcze lepiej móc przygotować polską młodzież na trudne, dorosłe wybory związane z kierunkiem ich drogi zawodowej.

Na pytanie „Dlaczego zdecydowałeś się na udział w projekcie?”, wolontariusze odpowiadają:

Myślę, że jest to świetna okazja dla osób związanych na co dzień z rynkiem pracy, aby otworzyć się na młodzież i przygotować dzieciaki do wyzwań, które spotkają na swojej drodze przy poszukiwaniu pierwszej pracy. Naszym celem jest, aby po zakończeniu edycji, dzieciaki były w pełni przygotowane do spotkania z przyszłym pracodawcą oraz zdobyły wiedzę, umiejętności i pewność siebie, które przełożą się na sukces w postaci  zdobycia wymarzonej pracy – mówi Aneta Grafka, Project Manager w Adecco.

Zdecydowałam się na udział w projekcie, ponieważ uważam, że nigdy nie jest za wcześnie na poznanie mechanizmów rynku pracy. Bardzo chętnie przekazuję wiedzę, zwłaszcza młodzieży, która jest ciekawym partnerem. Grupa uczestnicząca w moich zajęciach jest bardzo ciekawa, mądra, niezwykle aktywna i nastawiona na rozwiązania. Chętnie uczą się nowych rzeczy, poznają swoje talenty, a także dzielą się doświadczeniami. Jestem z nich naprawdę dumna i wierzę, że poroadzą sobie doskonale w procesie poszukiwania pracy – komentuje Kamila Czarnomska, Doradca Kariery w Jobhouse.

Udział PFHR w Targach CSR

Polskie Forum HR bardzo chętnie angażuje się w wydarzenia promujące społeczną odpowiedzialność biznesu. Jako patron 6. Targów CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 17 listopada br., których hasłem przewodnim jest „Edukacyjna Działalność Biznesu – przedmiot obowiązkowy”, koordynatorka projektu Misja Praca, Sylwia Zajdel, będzie gościem Międzysektorowego Punktu Konsultacyjnego na stoisku jednego z beneficjentów programu – Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa. Punkt Konsultacyjny przeznaczony będzie dla firm i organizacji zainteresowanych realizacją wolontariatów pracowniczych i akcji CSR-owych z warszawskimi organizacjami i placówkami wsparcia dziennego oraz w partnerstwie z m.st. Warszawą.

Spotkanie będzie okazją do odpowiedzi na pytania:

–  Jak współpracować z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi z pożytkiem dla obu stron?
– Jak konstruować sensowne programy CSR-owe odpowiadające na rzeczywiste potrzeby?
– Wolontariat akcyjny, krótkoterminowy lub długofalowa współpraca – jak wybrać optymalne rozwiązanie?