Zdrowie i jakość życia człowieka wśród priorytetów globalnej agendy. Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

30 stycznia 2020

Dotyczy firmy: Henkel Polska, Jeronimo Martins Polska,

Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu to wynikające z Agendy 2030 globalne zobowiązanie ujęte w trzecim z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wśród realizowanych przez biznes inicjatyw, które wpisują się w realizację SDG 3, są między innymi działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, profilaktyką zdrowotną czy bezpieczeństwem na drodze. Tym tematom poświęcona jest także następna odsłona kampanii informacyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs.

#5latSDGs

W 2020 roku przypada 5. rocznica ogłoszenia SDGs. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło kampanię informacyjną poświęconą założeniom wynikającym z Agendy 2030. Kampania związana jest także z organizowanymi w dn. 5-9 października 2020 r. 8. Targami CSR. Ósma edycja największego w Polsce wydarzenia na temat CSR i zrównoważonego rozwoju będzie okazją do m.in. podsumowania 5 lat realizacji założeń Agendy 2030. W ramach kampanii informacyjnej przedstawione zostaną działania, poprzez które biznes w Polsce kontrybuuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Bezpieczeństwo na drodze

Wśród zadań określonych w Agendzie 2030, znalazł się zapis o zmniejszeniu o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie do 2020 roku. Jakie wyzwania w tym zakresie stoją przed biznesem, administracją i społeczeństwem w Polsce?

Z danych GUS wynika, liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności w 2018 roku wyniosła 7,5, co oznacza wzrost o 0,1 w porównaniu z poprzednim rokiem.

http://sdg.gov.pl/statistics_glob/3-6-1/

Troska o zdrowie i aktywność fizyczną

Realizowane przez firmy działania oparte są także na specyficznych potrzebach poszczególnych grup pracowników. Pracownicy biurowi mają problemy związane z siedzącym trybem życia, który prowadzi do spowolnienia procesów fizjologicznych i powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, co przekłada się na obniżone samopoczucie. Z kolei pracownikom wykonującym pracę fizyczną brakuje wiedzy o prawidłowych sposobach wykonywania czynności związanych z wysiłkiem fizycznym, w szczególności dotyczy to prac związanych z transportem ręcznym, co przekłada się na urazy układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego Jeronimo Martins Polska realizuje program Biedronkowa Akademia Zdrowia. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich pracowników biur oraz centrów dystrybucyjnych. Dwa podstawowe filary działania Biedronkowej Akademii Zdrowia to możliwość bezpłatnego:

  1. Udziału w codziennych kilkunastominutowych rozgrzewkach/ ćwiczeniach, prowadzonych pod okiem fizjoterapeutów w miejscu pracy, wliczonych w czas pracy.
  2. Odbycia wizyty w gabinecie terapeuty (1 wizyta na miesiąc), gdzie pracownik może skorzystać z porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, masaży, terapii kręgosłupa, a także nauczyć się dostosowanych do stanu zdrowia ćwiczeń. Oferty usług jest stale poszerzana poprzez wprowadzanie nowych metod fizjoterapii (np. suche igły) oraz wyposażanie gabinetów w specjalny sprzęt fizjoterapeutyczny: piłki, ciężarki, taśmy do tapingu, beret.

Ponadto pracownicy mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach sportowych poza godzinami pracy m.in.: fitness z elementami zdrowego kręgosłupa, przejażdżki rowerowe, zajęcia nordic walking.

Nacisk na profilaktykę i prewencję, dotyczącą chorób cywilizacyjnych, kładzie także Henkel Polska, który zorganizował Tydzień Zdrowia. Pracownicy firmy biorący udział w akcji mogli wykonać pomiar podstawowych parametrów określających stan zdrowia, zasięgnąć porad i konsultacji rehabilitantów, skorzystać z masażu pleców, a także dowiedzieć się, jak dbać o serce czy zapobiegać chorobom układu krążenia oraz nowotworom.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl