Zatruwamy naszych europejskich sąsiadów

19 lipca 2016

Z raportu wydanego przez międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag wynika, że zanieczyszczenia powietrza przemieszczają się daleko poza granice kraju. Dotyczy to również ich szkodliwego wpływu na zdrowie. Tym samym całkowita rezygnacja z węgla kamiennego w Unii Europejskiej przyniosłaby ogromne korzyści wszystkim jej mieszkańcom.

Raport „Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick” (ang. „Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”) analizuje wpływ zanieczyszczenia powietrza, emitowanych przez wszystkie elektrownie Unii Europejskiej, dla których dostępne były dane dotyczące emisji (257 z 280 elektrowni). Z publikacji wynika, że zanieczyszczenia te przyczyniają się do ponad 22 900 przedwczesnych zgonów i dziesiątek tysięcy schorzeń (od chorób serca po zapalenie oskrzeli). Co więcej, generują nawet 62,3 miliarda euro, wydawanych rocznie na opiekę zdrowotną.

infografika-raport-dark-cloud

Ten raport przynosi większy wgląd w szkody wywołane przez energetykę węglową dla naszego zdrowia. Pokazuje nam, dlaczego każdy powinien być zaniepokojony emisjami z tych elektrowni. Szkodliwe emisje z każdej instalacji negatywnie wpływają na zdrowie i powodują olbrzymie koszty zdrowotne. Niezbędne jest zaprzestanie spalania węgla – powiedział dr hab. Michał Krzyżanowski, były ekspert do spraw jakości powietrza w Światowej Organizacji Zdrowia, a obecnie Profesor Wizytujący w King’s College London.

Po raz pierwszy policzono także jakie skutki na inne kraje mają zanieczyszczenia przemieszczające się ponad granicami państw. Kraje, które w ten sposób przynoszą za granicą najwięcej szkód, to Polska (powoduje za granicą ponad  4,690 przedwczesnych zgonów), Niemcy (2490 zgonów). Rumunia (1660 zgonów). Bułgaria (1390 zgonów) i Wielka Brytania (1350 zgonów). Z kolei sąsiednie kraje, na które zanieczyszczenia te mają największy wpływ (niezależnie od zanieczyszczeń powodowanych spalaniem węgla, emitowanych przez nie same), to: Niemcy (3630 przedwczesnych zgonów, Włochy (1610 zgonów), Francja (1380 zgonów), Grecja (1050) i Węgry (700 zgonów).

Raport pokazuje, że każda zamknięta elektrownia węglowa stanowi ogromną korzyść dla zdrowia Europejczyków – nie tylko dla tych mieszkających w pobliżu, ale także dla tych, którzy są daleko poza granicami kraju. Wielka Brytanii dąży do całkowitego wycofania węgla ze swoich elektrowni do 2025 roku. Realizacja tego celu może oszczędzić do 2870 ludzkich istnień każdego roku (ponad 1300 z nich w Europie kontynentalnej). Jeśli Niemcy zrezygnują z węgla, to może to zapobiec rocznie ponad 1860 przedwczesnych zgonów w kraju i prawie 2500 rocznie.za granicą.

Raport podkreśla wysokie koszty dla zdrowia, będące skutkiem naszego uzależnienia od energetyki węglowej. Obala także mit, że węgiel jest tanim źródłem energii. Żaden kraj na własną rękę nie może rozwiązać problemu zanieczyszczeń powietrza, powodowanych produkcją energii. Mamy nadzieję, że UE i państwa członkowskie wezmą sobie te dowody do serca i będą działać dla czystszego powietrza – twierdzi Anne Stauffer, przedstawicielka HEAL – organizacji non-profit badającej wpływ środowiska na zdrowie obywateli w Unii Europejskiej.

Raport pokazuje, że każdy zamknięta elektrownia węglowa przyniesie wiele korzyści – zarówno dla zdrowia, jak i dla klimatu – sięgających także poza granice kraju. Porozumienie paryskie nakłada na przywódców Unii Europejskiej jeszcze większą odpowiedzialność i wymaga podjęcia radykalnych wysiłków mających na celu zamknięcie wszystkich elektrowni węglowych i szybkie przeniesienie się na energię w 100% odnawialną – mówi Wendel Trio z Climate Action Network Europe (CAN), europejskiej sieci zrzeszającej ponad 120 organizacji pozarządowych, zajmujących się tematami z obszaru  energii i ochrony klimatu.

Pobierz pełny raport (pdf)