Zatrudnimy menedżerkę/menedżera projektów

9 lutego 2021

W związku z rozwojem naszej organizacji poszukujemy osoby na stanowisko menedżera/menedżerki projektów. Na aplikacje czekamy do 22 lutego.

Opis stanowiska:

 • organizacja merytoryczna i logistyczna projektów FOB związanych ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności w obszarze środowisko/klimat,
 • budowanie i podtrzymywanie relacji z firmami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem, administracją publiczną, środowiskiem akademickim
 • dbanie o bieżącą komunikację we współpracy z działem promocji i aktywność w różnych obszarach zaangażowania i działalności FOB,
 • organizacja i prowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów,
 • tworzenie tekstów na portal i do publikacji FOB, wystąpienia publiczne.

Oczekiwania:

 • mocne umiejętności tworzenia i zarządzania projektami,
 • doświadczenie w projektach z zakresu: CSR, zrównoważonego rozwoju, ESG z naciskiem na komponent środowiskowo-klimatyczny działań biznesu (analiza wpływu na środowisko/adaptacja do zmian klimatu),
 • doświadczenie we współpracy z biznesem oraz w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji partnerskich,
 • ukończone studia wyższe i min. 3-5 lat doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • udokumentowana wiedza z obszaru zrównoważonego rozwoju,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • znajomość III sektora.

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnej i przyjaznej organizacji pozarządowej współpracującej szeroko  z biznesem,
 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretyków i praktyków CSR w Polsce i na świecie,
 • możliwość współpracy z firmami realizującymi politykę odpowiedzialnego biznesu,
 • elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, budżet szkoleniowy, pakiet opieki medycznej, dodatkowe dni wolne, możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych na wolontariat pracowniczy,
 • wynagrodzenie 6000 zł – 7000 zł brutto / m-c, w zależności od doświadczenia.

Warunki pracy: praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę, rozpoczęcie pracy w możliwie krótkim terminie, najpóźniej 1 kwietnia 2021 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Życiorys z powyższą klauzulą prosimy przesyłać do 22 lutego 2021 r. na adres:  rekrutacja@fob.org.pl

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.