Zatrudnimy koordynatora/koordynatorkę lub menedżerkę/menedżera projektów

6 lipca 2021

W związku z rozwojem naszej organizacji poszukujemy osoby na stanowisko koordynatorki/koordynatora lub menedżera/menedżerki projektów. Na aplikacje czekamy do 31 lipca.

Opis stanowiska:

 • budowanie i podtrzymywanie relacji z firmami partnerskimi, administracją publiczną, środowiskiem akademickim i NGO
 • dbanie o bieżącą komunikację we współpracy z działem promocji i aktywność w różnych obszarach zaangażowania i działalności FOB,
 • organizacja merytoryczna i logistyczna projektów FOB, w tym projektów badawczych
 • prowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów,
 • tworzenie tekstów na portal i do publikacji FOB, wystąpienia publiczne.

Oczekiwania:

 • umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką CSR/zrównoważonego rozwoju/ESG, a w szczególności raportowania kwestii środowiskowych i klimatycznych oraz zarządzania różnorodnością
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami.

Mile widziane:

 • udokumentowana wiedza z obszaru CSR,
 • znajomość III sektora
 • doświadczenie we współpracy z biznesem oraz w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji partnerskich.

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnej i przyjaznej organizacji pozarządowej współpracującej szeroko  z biznesem,
 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretyków i praktyków CSR w Polsce i na świecie,
 • możliwość współpracy z firmami realizującymi politykę odpowiedzialnego biznesu,
 • elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, budżet szkoleniowy, pakiet opieki medycznej, dodatkowe dni wolne, możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych na wolontariat pracowniczy,
 • wynagrodzenie 4500 zł – 7000 zł brutto/m-c, w zależności od doświadczenia/stanowiska.

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie zaprosimy kandydata/kandydatkę na rozmowę on-line lub do siedziby naszej organizacji. Podczas spotkania określimy wzajemne oczekiwania i poprosimy o przygotowanie prezentacji do wykonania w ciągu kilku dni. W drugim etapie kandydat / kandydatka zaprezentują przygotowany wcześniej materiał.

Warunki pracy: pełny etat, praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę, rozpoczęcie pracy od ok. 15.09.2021 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Życiorys z powyższą klauzulą prosimy przesyłać do 31 lipca 2021 r. na adres:  rekrutacja@fob.org.pl

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.