Zasady współpracy biznesu z NGO. Dziś musi je znać każda odpowiedzialna firma

1 lipca 2022

Z okazji 25-lecia Konkursu „Dobroczyńca Roku” powstała pierwsza w Polsce „Karta zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”. To zbiór wartości, zasad i korzyści nawiązujący do 17. celu zrównoważonego rozwoju ONZ – „Partnerstwa na rzecz celów”. 

Wspieranie współpracy biznes – NGO jest realizacją 25-letniej misji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. Dlatego w tym roku powstał dokument, który może być wykorzystywany przez duże, średnie i małe firmy w Polsce przy tworzeniu procedur, dokumentów i regulacji wewnętrznych, służących konkretnej współpracy. Jest skierowany do organizacji pozarządowych, firm, fundacji korporacyjnych; zarówno tych, które już współpracują, jak i tych, które dopiero się do takiej współpracy przymierzają. Może stanowić inspirację czy wskazówkę dla innych podmiotów, które podejmują się współpracy międzysektorowej. Dokument jest również odpowiedzią na problem wykorzystywania nadrzędnej pozycji firm wobec organizacji pozarządowych czy – z drugiej strony – niezrozumienia potrzeb firm przez NGO.

Dokument nadaje odpowiednią rangę współpracy NGO i biznesu. Pozwala też na budowanie synergii zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. W praktyce Karta ma za zadanie przyczynić się do skuteczniejszego działania biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności, efektywniejszej realizacji wspólnych celów, trafniejszego wydatkowania środków.

Zarządzający w firmach dostrzegają partnerów z NGO, bo to one mogą spowodować, że oddziaływanie projektu społecznego będzie wielokrotnie większe niż inicjowane tylko przez biznes. Z tego powodu karta jest impulsem, który ma pobudzić wspólną energię. Wskazuje, że najlepszą praktyką jest współdziałanie – mówi dr hab. Bolesław Rok, prof. Akademii Leona Koźmińskiego.

Wśród organizacji, których przedstawiciele weszli w skład grupy roboczej pracującej nad Kartą, było m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Powstawanie Karty koordynowała Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – organizator konkursu Dobroczyńca Roku.

Więcej informacji oraz treść Karty: www.dobroczyncaroku.pl/karta-zasad-dobrej-wspolpracy