Zarządzanie potencjałem i talentami tematem Dnia Różnorodności

26 maja 2014

Informacja prasowa
Warszawa, 23 maja 2014 r.

Stwierdzenie, że ludzie różnią się wzajemnie to truizm. Jednak już nie tak banalnie wygląda kwestia zróżnicowania pracowników chociażby ze względu na płeć, wiek czy kolor skóry w kontekście zarządzania zespołami ludzi. Jak więc skutecznie wykorzystywać potencjał różnorodnych pracowników, jednocześnie okazując szacunek wobec odmienności? Tematowi rozwijania tzw. kultury włączającej w firmach poświęcony został pierwszy, ogólnopolski Dzień Różnorodności, zrealizowany w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, a koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obchody ogólnopolskiego Dnia Różnorodności odbyły się 23 maja br. w Warszawie. Zostały one zrealizowane w ramach europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności. Ich celem była promocja zarządzania różnorodnością w biznesie, czyli budowania kultury włączającej, która obejmuje różnorodność wszystkich interesariuszy danej organizacji, wyjaśniał Ian Dodds, międzynarodowy ekspert i gość specjalny wydarzenia. Na uczestników i uczestniczki wydarzenia czekało m.in. seminarium „Zarządzanie różnorodnością krok po kroku”, autobusowa wycieczka „Po Warszawie różnorodnej” z Sylwią Chutnik w roli przewodniczki oraz warsztaty „Jak być ambasadorem równości w miejscu pracy?”.

Do dobrych praktyk firm i organizacji, które przyjęły założenia Karty i dzielą się swoim doświadczeniem podczas takich wydarzeń, można zaliczyć na przykład wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z prywatnym. To również aktywizacja osób 50+, co umożliwia przyjęcie odpowiedniej polityki zarządzania wiekiem. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które często są narażone na wykluczenie, ze względu na błędne myślenie o nich jako o osobach mało zaradnych i niesamodzielnych, także odpowiada na wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością. W trakcie obchodów Dnia Różnorodności trzy nowe firmy oficjalnie dołączyły do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, deklarując jednocześnie wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie. Są nimi: Henkel Polska, Sephora Polska oraz ArcelorMittal Poland.

Zarządzanie różnorodnością staje się więc zarządzaniem potencjałem i talentami pracowników. – Ważne, aby liderzy zarządzający firmami uświadomili sobie, że różnorodność nie kończy się na płci, orientacji seksualnej czy wieku – powiedział Ian Dodds, ekspert zarządzania różnorodnością i gość specjalny Dnia Różnorodności. – Powinno zacząć się od pogłębionej diagnozy, poznania doświadczeń różnych grup ludzi doświadczających jakichkolwiek form dyskryminacji – dodał Dodds.

Dla pracodawców wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością, którą promuje Karta Różnorodności i w zakresie której edukuje swoich sygnatariuszy, wiąże się z określonymi korzyściami. Dla przykładu dzięki rozwijaniu kultury włączającej, niedyskryminującej w miejscu pracy zatrudniający zyskuje wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy. Działania te zyskują uznanie w oczach pracowników obecnych, bardziej zmotywowanych, i potencjalnych, których wybór coraz częściej pada na firmy odpowiedzialne. Otwartość na zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie sprzyja budowaniu innowacyjności organizacji i przeciwdziała utracie potencjału i talentów różnorodnych pracowników.

– W Polsce mamy już znaczne grono sygnatariuszy Karty Różnorodności: blisko 100 organizacji podpisało deklarację o zarządzaniu różnorodnością. Ważne, że w tym procesie zarządzania różnorodnością pracodawca nie jest sam. Karta Różnorodności jest kierunkowskazem i pomocą we wdrażaniu i radzeniu sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na różnych etapach – mówiła podczas Dnia Różnorodności Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Bizneu.

Karta Różnorodności jest projektem międzynarodowym, wdrożonym już w 12 krajach Unii Europejskiej. Treść polskiej wersji Karty tworzona była w procesie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych. Kartę może podpisać każdy pracodawca, niezależnie od sektora, branży czy wielkości.

Patroni medialni Dnia Różnorodności: Businesswoman & Life, CR Navigator, Kompendium CSR, Personel i Zarządzanie, Zdrowie Menedżera, GazetaPraca.pl, HRbiznes.pl

Karta Różnorodności (ang.Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 12 krajach Unii Europejskiej. Karta jest pisemnym zobowiązaniem pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Agnieszka KozłowskaRajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w 2014 roku jest firma Orange Polska. Patronem medialnym Karty jest GazetaPraca.pl.

Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce może zostać każda organizacja, instytucja, urząd oraz przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty. Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne. Wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Projektu w Polsce, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.