Zapunktuj foce śledzia

15 lipca 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Rusza akcja „Zapunktuj foce śledzia”. Sieć stacji paliw LOTOS umożliwia przekazanie punktów programu premiowego Navigator, które w postaci środków finansowych wesprą Stację Morską w Helu i pozwolą na zakup morskich ryb dla stałych mieszkańców fokarium. Foki znajdujące się pod opieką Stacji Morskiej potrzebują każdego dnia ok. 35 kilogramów świeżych ryb.

Tankując paliwa, korzystając z usług lub robiąc zakupy na stacjach paliw LOTOS oraz LOTOS Optima, klienci zdobywają punkty w programie premiowym LOTOS Navigator. Oprócz ponad 120 nagród znanych marek w najnowszym katalogu, LOTOS oferuje klientom przekazanie punktów programu premiowego Navigator na pokarm dla fok:

  • 700 pkt to jeden posiłek dla foki
  • 1400 pkt to całodzienne wyżywienie dla foki

Nie tylko kierowcy korzystający z programu LOTOS Navigator mogą karmić foki. Zainteresowani mogą przekazać darowiznę na konto Fundacji LOTOS, która wesprze działania na rzecz ochrony zasobów Morza Bałtyckiego w ramach projektu „Kierunek Bałtyk”:

Fundacja LOTOS, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
nr konta: 95 1240 1112 1111 0010 6377 8385
w tytule przelewu należy wpisać „na foki”

W działania Fundacji LOTOS spółka LOTOS Paliwa jest zaangażowana niemal od początku jej istnienia. Po bardzo udanej akcji „Pomaganie przez tankowanie”, klienci stacji paliw mają możliwość przekazania punktów zebranych podczas tankowania i zakupów na stacji, na program społeczny „Kierunek Bałtyk”, którego partnerem jest Fundacja LOTOS.

Akcja „Zapunktuj foce śledzia” jest elementem projektu „Kierunek Bałtyk” związanego z ochroną bałtyckiej populacji foki szarej oraz innych zagrożonych wyginięciem gatunków naszego morza.

Kierunek Bałtyk

Grupa LOTOS wraz z Fundacją LOTOS oprócz wsparcia edukacji ekologicznej oraz doposażenia infrastruktury badawczej, stworzyły portal edukacyjny www.kierunekbaltyk.pl, na którym obok informacji nt. terenów, gatunków zwierząt objętych programem oraz partnerów realizujących działania, dostępny jest  przekaz z kamer internetowych na żywo, dzięki któremu pod adresem www.sledzfoki.pl całą dobę można obserwować zachowania helskich fok, a w okresie od lutego do czerwca każdego roku także narodziny i dorastanie młodych, które wypuszczane są później do Morza Bałtyckiego.

Jednym z kluczowych obszarów współpracy z otoczeniem społecznym zarówno dla Fundacji, jak i Grupy LOTOS jest ekologia i ochrona środowiska. Wynika to wprost z nadmorskiego położenia rafinerii w Gdańsku, a także bliskości terenów objętych programem „NATURA 2000”. W związku z tym, od wielu lat współpracujemy z podmiotami, które zajmują się ochroną ww. terenów, edukacją ekologiczną oraz badaniami nad zachowaniem bioróżnorodności gatunkowej.

Jednym z kluczowych partnerów Grupy LOTOS jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. LOTOS wspiera zarządzane przez Stację fokarium, w którym focze rezydentki co roku wydają na świat potomstwo, które po wykarmieniu przez mamy oraz nabyciu umiejętności samodzielnego polowania na ryby wypuszczane jest do Bałtyku. Działania zwiększające populację tych ssaków wynikają z krajowego programu restytucji foki szarej oraz odbudowy populacji różnych gatunków zamieszkujących niegdyś Bałtyk. Fundacja LOTOS pomaga przygotowywać foki do życia w środowisku naturalnym, a także wspiera zakup aparatury badawczej oraz sprzętu wykorzystywanego w działalności Stacji Morskiej.