Zaproszenie EFRAG do udziału w testach propozycji ESRS LSME i VSME

16 stycznia 2024

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) organizuje testy projektów poświęconych sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa jest adresowana do sektora MŚP.

EFRAG zachęca do udziału w testach:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME),
  • wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME).

Zgłoszenia należy przekazać do EFRAG do 31 stycznia 2024 r.

Standard dla MŚP (tzw. ESRS LSME) zostanie wydany w formie aktu delegowanego przez Komisję Europejską (KE) i będzie stosowany od roku obrotowego 2026. Z kolei dobrowolne wytyczne (tzw. VSME) będą prostym narzędziem sprawozdawczym wykorzystywanym przez mikro, małe i średnie jednostki do monitorowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na dane ESG ze strony ich partnerów biznesowych.

Szczegółowe informacje o projektach i testach dostępne są na stronie internetowej EFRAG

Źródło: Gov.pl