Zaproszenie do udziału w ankiecie dla MŚP

1 lipca 2014

Odpowiedzialność środowiskowa nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwa dostrzegają konieczność wzięcia pod uwagę w swoich decyzjach biznesowych aspektów środowiskowych, co jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i ekonomicznym. Obecnie jedną z priorytetowych kwestii jest konieczność ograniczania śladu węglowego (ang. carbon footprint) zarówno w pojedynczej organizacji jak i w całym łańcuchu dostaw.

Znajomość własnych wpływów to pierwszy krok do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko i szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania. Dlatego zespół badaczy z Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do wypełnienia ankiety poniższej ankiety Pozwoli ona dokonać autoanalizy swojej organizacji pod kątem stosowanych praktyk przyjaznych środowisku a także poznać bariery i czynniki mające wpływ na ich implementację w łańcuchach dostaw.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/pressprojectsurveypoland

Organizatorzy ankiety zachęcają również do zapoznania się z ideą międzynarodowego projektu „PRESS – Promoting environmentally sustainable SMEs” w ramach którego realizowane jest badanie. Głównym celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwom w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i obniżaniu kosztów funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stornie http://www.pressproject.eu/