Zakończyła się XII edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

23 czerwca 2016

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, IKEA, Lyreco Polska, Orange Polska,

Zakończyła się XII edycja Programu Edukacyjnego dla studentów prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Celem Programu jest budowanie nowych kadr menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych oraz liderów zmian. To miejsce inspiracji, zaangażowania i kształcenia młodych ludzi zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

W XII edycji wzięło udział 20 studentów z 12 województw i 17 uczelni wyższych, którzy zostali Ambasadorami CSR. Do dzielenia się swoją wiedza i doświadczeniem zaprosiliśmy Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, byli to m.in. Fundacja Kronnenberga, Orange Polska, Lyreco, IKEA, BGŻ BNP Paribas.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, Wasz wkład sprawił, że studenci z wiedzą z zakresu CSR dotarli łącznie do 2 521 bezpośrednich odbiorców (w tym 1222 licealistów), zrealizowali 67 projektów i przeprowadzili w sumie 3 015 minut warsztatów! Dziękujemy!