Zakończyła się V. edycja programu grantowego Pepcolandia

16 września 2022

Dotyczy firmy: Pepco,

112 lokalnych organizacji społecznych otrzymało w tym roku łącznie 560 tys. zł na realizację projektów dedykowanych dzieciom – to wynik piątej już edycji programu grantowego Pepcolandia, w ramach którego pracownicy sieci sklepów Pepco mogą ubiegać się o dofinansowanie dla wybranych przez siebie inicjatyw skierowanych do najmłodszych. W różnego rodzaju warsztatach kreatywnych, wspólnej zabawie i zajęciach integracyjnych weźmie udział łącznie ok. 7 000 dzieci z różnych części Polski.

Program grantowy Pepcolandia realizowany jest od 2018 roku. Jego ideą jest angażowanie pracowników Pepco w działania charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowane przez organizacje społeczne z ich sąsiedztwa. Każdy podmiot może otrzymać do 5 tys. zł. na realizację swoich inicjatyw. Na przestrzeni ostatnich 5 lat firma przekazała darowizny na realizację ponad 350 projektów, a liczba beneficjentów wyniosła blisko 20 000 osób. W tegorocznej edycji pracownicy zgłosili rekordową liczbę 130 projektów, z których aż 112 otrzymało dofinansowanie.

– W swoim najbliższym otoczeniu każdy może znaleźć organizacje poszukujące wsparcia dla swoich podopiecznych. Po wielu wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa, w obliczu wojny w Ukrainie oraz trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, pomoc jest coraz bardziej potrzebna, a zdecydowanie łatwiej nieść ją razem z innymi. To właśnie dlatego Pepcolandia jest tak bliska sercu wielu naszych pracowników. Nie tylko umożliwia im wspieranie ważnych dla nich inicjatyw na rzecz dzieci, ale zwiększa też uważność na potrzebujących w lokalnej społeczności. Świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba składanych wniosków o dofinansowanie. Jesteśmy dumni i wdzięczni naszym pracownikom za ich ogromne zaangażowanie – mówi Katarzyna Wilczewska, manager ds. komunikacji korporacyjnej Pepco.

Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji

Głównym celem działań charytatywnych Pepco jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji, a także stwarzanie im możliwości dalszego rozwoju oraz spędzania czasu wolnego w sposób jak najbardziej efektywny. Do Pepcolandii często zgłaszane są więc projekty obejmujące realizację zajęć artystycznych czy sportowych, a także organizację wycieczek, pikników i festynów. Nie brakuje też inwestycji w place zabaw czy sale doświadczania świata. W tym roku wiele organizacji postawiło na aktywne spędzanie czasu i integrację z przybyłymi do Polski dziećmi z Ukrainy.

Tworzenie przestrzeni dla dzieci

Do programu Pepcolandia pracownicy Pepco mogą też zgłaszać projekty zakładające remont już istniejących lub tworzenie nowych przestrzeni służących dzieciom. W tym roku z dofinansowania na tego typu cele skorzystały m. in.: Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka Krasowego”, które buduje placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Kusiętach, a także Fundacja Początek Świata, która urządziła dla swoich podopiecznych salę sensoryczną, gdzie można rozwijać zmysły – wzrok, słuch, węch i dotyk.

Program został też doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Pepcolandia znalazła się wśród dobrych praktyk w zakresie zaangażowania społecznego, przedstawionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”.

Źródło: inf. pras.