Zakończyła się pierwsza Edycja Konkursu w ramach Funduszu Grantowego FIR

12 stycznia 2015

Pilotażowy Konkurs w ramach Funduszu Grantowego FIR, rozpoczęty w październiku 2014 właśnie dobiegł końca. Emocje związane z pozyskaniem na projekt środków w kwocie nawet do 25.000 pln  towarzyszyły nam aż do ostatniego piątku. Wówczas to najlepsze projekty zostały zaprezentowane przed Kapitułą Funduszu. Ta z kolei, wybrała najlepszych z najlepszych.

Kapituła Funduszu postanowiła przekazać Granty FIR następującym podmiotom: Spółdzielnia Socjalna “DALBA” z Pucka, Fundacja Mamy z Morza z Gdyni, Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości z Kościerzyny, Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański oraz Spółdzielnia Socjalna Kooperacja z Sopotu.

Oznacza to, że dzięki wsparciu Funduszu Inicjowania Rozwoju w roku 2015 zrealizowane zostaną niezwykle interesujące i ważne z punktu widzenia wspólnot lokalnych, jak i całego województwa pomorskiego inicjatywy międzysektorowe.

Dzięki Funduszowi odbędzie się w tym roku kolejna edycja Maratonu MTB Kociewskim Szlakiem, który jest unikatowym przedsięwzięciem z obszaru sportu, turystyki i dziedzictwa kulturowego. Jego Organizatorzy przekonali Kapitułę do swojej pasji, profesjonalizmu oraz skupieniem wokół inicjatywy lokalnej społeczności, instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Fundusz zasili także działania na rzecz młodych rodziców  pn. Pomorskie Kluby Rodziców, które pojawią się dzięki temu na terenach wcześniej niedostępnych dla inicjatorów pomysłu – w Pucku, Kartuzach, Kościerzynie. Kapituła uznała wsparcie inicjatywy za szczególnie istotne w kontekście wyzwań demograficznych jakie stoją przed naszym regionem i nie tylko. Dużym atutem są też liderzy oraz partnerzy projektu. To przedsięwzięcie z dużym potencjałem.

Kapituła FIR uznała także, że Fundusz zasili inicjatywy z obszaru przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Projekty, które w szczególnie ciekawy i efektywny sposób mają szansę zmierzyć się z tymi wyzwaniami to „Kaszubska Akademia Przedsiębiorczości”, w ramach której partnerzy międzysektorowo będą starali się rozwijać ducha przedsiębiorczości na Kaszubach.

Natomiast „perełkami” Konkursu określić  można dwa projekty  mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekty, które Kapituła zdecydowała się wspierać i które ujęły oceniających pomysłowością oraz wyjątkową determinacją liderów to „Luk Luk Sklep Charytatywny” oraz Browar Spółdzielczy – kooperatywa, która warzy więcej!.

Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju  przedsięwzięć międzysektorowych – mówi Magdalena Rzeszotalska dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharma SA. Przedsięwzięć, które jednocześnie wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENERGA – dodaje Katarzyna Kowalska, dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Energa SA.

50 projektów, które zostały złożone w ramach Konkursu Grantowego FIR są dowodem na to, że aktywność społeczna i współpraca międzysektorowa w naszym województwie rozwija się. To olbrzymia satysfakcja móc wspierać potrzebne inicjatywy i przedsięwzięcia, które przyczynią się do rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności w wielu obszarach ich funkcjonowania, co jest możliwe dzięki Funduszowi Grantowemu FIR – komentuje Jowita Twardowska – dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS, Partnera Generalnego Funduszu Grantowego FIR.

Jednocześnie, aby pomysłowość i innowacyjność różnych środowisk miała szansę wzmacniać potencjał regionu, potrzebne jest wsparcie tych, którzy takiego wsparcia chcą udzielić. Dlatego szczególne podziękowanie należy skierować do Donatorów Funduszu FIR tj. Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz ENERGA SA, POLPHARMA S.A. – Partnerów Funduszu za to, że zaangażowali się we współpracę w ramach tej inicjatywy. Co istotne, udział tych firm, zgodnie z ideą międzysektorowości polegał nie tylko na wsparciu finansowym, ale przede wszystkim na wsparciu merytorycznym na etapie trwania Konkursu, w tym szczegółowej ocenie Wniosków. Za to wsparcie bardzo dziękujemy. – mówi Monika Hinc, Koordynator Funduszu

Donatorzy – LOTOS S.A. – Partner Generalny Funduszu, ENERGA SA oraz POLPHARMA S.A. – Partnerzy Funduszu, Operator – Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, Partnerzy merytoryczni tj. Pracodawcy Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Studio 102, 2PiGroup, Altkom Akademia, Stowarzyszenie Morena, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Gdańska, Patroni honorowi – Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Patroni medialni – Radio Gdańsk oraz Portal OdpowiedzialnyBiznes.pl dziękują wszystkim Wnioskodawcom za udział w Pilotażowej edycji Konkursu.

Jednocześnie z satysfakcją przypominamy, że projekt będzie kontynuowany.

Do zobaczenia w kolejnych edycjach Konkursu w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju!

Źródło: informacja prasowa