Zakończyła się jubileuszowa XV edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

26 lipca 2019

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, CCC, ERGO Hestia, Henkel Polska,

Zjazd w siedzibie ERGO Hestia w Sopocie zakończył piętnastą odsłonę Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja oparta była o cztery ścieżki edukacyjne, podczas których swoją wiedzę o społeczną odpowiedzialność biznesu pogłębiało 15 Ambasadorów i Ambasadorek CSR z 14 uczelni z całej Polski.

Gospodarzem pierwszego spotkania było CCC, Opiekun ścieżki edukacyjnej „Kultura organizacyjna a CSR”. Drugi zjazd odbył się w siedzibie firmy Henkel Polska, a jego tematem przewodnim była „Komunikacja a CSR”. Z kolei „Zarządzaniu a CSR” poświęcony był majowy zjazd w BNP Paribas Bank Polska. Czwarte, ostatnie spotkanie pod hasłem „Zrównoważony rozwój” odbyło się w Sopocie w siedzibie ERGO Hestia.

Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wzięli także udział w dwóch „Podwieczorkach przy CSR”. W ramach pierwszego z nich spotkali się z Anną Hiszpańską-Małek, głównym specjalistą ds. ochrony środowiska i CSR i Emilią Sobolewską, kierownikiem wdrożeń produktu L’Oréal. Gościem drugiego “Podwieczorku przy CSR” była Anna Kuźmicka, dyrektorka ds. personalnych w firmie Chiesi. Uczestnicy programu odwiedzili także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

W trakcie 15. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Ambasadorzy i Ambasadorki CSR zorganizowali wiele inicjatyw promujących tematykę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wśród nich można wymienić przykładowo konferencję ,,ESN talks” na Akademii Leona Koźmińskiego z udziałem m.in. dra hab. Bolesława Roka, prof. ALK.

Tytuł najlepszego/ej Ambasadora/ki CSR 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu przypadł Darii Mohammad z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. II miejsce zajęła Dominika Kuna z Uniwersytetu Warszawskiego, a III miejsce zdobył Kamil Mientus ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Pająk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Wszyscy Ambasadorzy i Ambasadorki zgodnie stwierdzili, że uczestnictwo w programie dało im unikalną szansę zdobycia wiedzy na temat teoretycznych, jak i praktycznych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu po raz ósmy odbył się także Ogólnopolski konkurs wiedzy o CSR. Zwycięzcą został Adam Kobryń, student Uniwersytetu Warszawskiego, który nie tylko przedstawił wyzwania stojące przed biznesem w kontekście ochrony środowiska, ale także wskazał rozwiązania, dzięki którym firmy mogą prowadzić swoją działalność w sposób bardziej zrównoważony (czytaj więcej >>>)

Opiekunowie ścieżek XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: CCC| BNP Paribas | Henkel | ERGO Hestia

Patronat honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; be-navigator.pl; eurostudent.pl; studentnews.pl; kampaniespoleczne.pl

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Powstał w 2004 roku z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kół naukowych skupiających studentów zainteresowanych CSR. W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonuje program Ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR.