Zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

20 stycznia 2022

23 grudnia zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, w którym wzięło udział 141 uczennic i uczniów oraz studentek i studentów z całej Polski. W ramach testu online uczestniczki i uczestnicy zmierzyli się z 12 pytaniami dotyczącymi  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 124 osób.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

– Udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia wiedzy i włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkowym benefitem jest zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie ESG oraz udział w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Osoby, które w I etapie odpowiedziały poprawnie na min. 10 pytań, zakwalifikowały się do kolejnego etapu. O terminie i formie, w jakiej zostanie przeprowadzony II etap konkursu,  osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane w najbliższym czasie.

Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partner Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych: CCC,  Samsung Electronics Polska, Grupa Amica, Grupa ERGO Hestia

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: BRID by na:Temat, BRIEF.PL, Gazeta.pl, IMM, PRoto, IREPSO, Odpowiedzialnybiznes.pl

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.