Zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

12 marca 2020

4 marca zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, w którym wzięło udział 274 uczennic i uczniów oraz studentek i studentów z całej Polski. W ramach testu online uczestniczki i uczestnicy konkursu zmierzyli się z 10 pytaniami dotyczącymi CSR i zrównoważonego rozwoju. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 213 osób. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody – sprzęt elektroniczny, vouchery i publikacje na temat CSR.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia wiedzy i włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkowym benefitem jest zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie CSR oraz udział w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Osoby, które w I etapie odpowiedziały poprawnie na min. 80% pytań, zakwalifikowały się do etapu regionalnego konkursu. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, II etap nie odbędzie się na uczelniach wyższych w Warszawie zgodnie z wcześniej podanymi informacjami.

O terminie i formie, w jakiej zostanie przeprowadzony II etap konkursu,  osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane w najbliższym czasie.

Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XVI edycji LOB: CCC, Bank BNP Paribas, Henkel Polska, ERGO Hestia

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: AIESEC, dlastudenta.pl, Proto.pl, IMM, odpowiedzialnybiznes.pl

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.