Zagłosuj na nasz zespół promocji w konkursie PRotony!

24 kwietnia 2015

Zajmujący się zawodowo public relations, dziennikarze, studenci komunikacji społecznej lub innych kierunków studiów związanych z PR od dziś mogą wybierać najlepszych specjalistów ds. komunikacji.

W konkursie PRotony głosujący wybierają Laureata Nagrody Publiczności spośród kandydatów, którzy znaleźli się w drugim etapie konkursu (a więc potwierdzili swój udział i/lub wypełnili zgłoszenie uzupełniające). Jeśli kandydatem jest zespół, głos będzie oddany na cały zespół.

Do konkursu zostały także zgłoszone osoby, które zajmują się promocją w Forum Odpowiedzialnego Biznesu –  Agnieszka Siarkiewicz i Piotr Domański. Agnieszka w FOB odpowiada za szeroko pojętą promocję, zajmuje się między innymi kontaktami z mediami, pozyskiwaniem patronatów dla wydarzeń organizowanych przez Forum oraz planowaniem strategii komunikacji. Piotr odpowiedzialny jest, z kolei za media społecznościowe, portal internetowy, a także wszystkie działania związane z promocją Karty Różnorodności, bierze także udział w planowaniu działań komunikacyjnych.

Głosować można do 7 maja 2015. Lista kandydatów i formularz znajdują się na stronie konkursu. Ostateczne wyniki głosowania zostaną ogłoszone na Gali podczas ceremonii wręczenia nagród. Organizatorzy zastrzegają, że liczą się tylko głosy osób związanych z public relations i dziennikarstwem.

Aby zagłosować, należy podać swoje imię/nazwisko/adres mejlowy oraz stanowisko i miejsce zatrudnienia, a także zobowiązać się do powstrzymania od oceny i głosowania na uczestników konkursu:

  • którzy byli pracodawcami, pracownikami, współpracownikami, zleceniodawcami lub zleceniobiorcami głosującego w roku kalendarzowym poprzedzającym głosowanie;
  • będących członkami rodziny głosującego. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

Nagrodę otrzymuje osoba, która uzyskała najwięcej punktów. Jedna osoba może oddać jeden głos. W głosowaniu nie mogą brać udziału członkowie Akademii Ekspertów PR ani Uczestnicy Konkursu.

Źródło: informacja własna w oparciu o informację prasową