Zagadnienia konsumenckie – przedłużony nabór do #Raport2021

14 stycznia 2022

Firmy pozostają zaangażowane w edukację zdrowotną, środowiskową i finansową. Podnoszą świadomość w zakresie niemarnowania żywności. Te przykładowe dobre praktyki świadczą o aktywnym włączaniu się organizacji w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. To także działania CSR będące częścią obszaru „zagadnienia konsumenckie” normy ISO 26000.

Norma ISO 26000 opisuje zagadnienia konsumenckie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jako „sprawiedliwe praktyki marketingowe, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważoną konsumpcję, działania uwzględniające potrzeby konsumentów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej”. Na każdy z ww. obszarów niebagatelny wpływ ma sytuacja pandemiczna, która szczególnie rok temu wybrzmiała w dobrych praktykach firm nadsyłanych do cyklicznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Liczba inicjatyw w tym obszarze stanowiła rekord w historii ukazywania się raportu – 107 praktyk zgłoszonych przez 52 firmy. Dotyczyły one przede wszystkim zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów czy wdrażania rozwiązań technologicznych umożliwiających przejście pracowników i pracownic na pracę w trybie zdalnym. Nowoczesne technologie i ułatwienia pomogły odnaleźć się klientom w bieżącej sytuacji i pomimo czasu niepewności i nagłych zmian, ułatwić codzienne funkcjonowanie. Popularność korzystania z usług online wciąż nie straciła na znaczeniu, dlatego można spodziewać się dalszych tego typu inicjatyw firm w tym obszarze.

Działania CSR, ESG, sustainability zgłaszane są cyklicznie do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W zeszłorocznej publikacji znalazło się blisko 2000 przykładów działań 225 firm. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >> oraz w wyszukiwarce dobrych praktyk tutaj >> Tegoroczny nabór trwa do 17 stycznia (do końca dnia).

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

Inicjatywy odnoszące się do zagadnień konsumenckich podzielone są w  #Raport2021 na następujące kategorie:

  • Dostępność produktów i usług
  • Edukacja konsumentów
  • Ekoznakowanie
  • Odpowiedzialna konsumpcja
  • Odpowiedzialny marketing
  • Partycypacja konsumentów
  • Ułatwienia dla klientów
  • Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

Źródło: Informacja własna