Zadbaj o siebie z IKEA – działania firmy w trosce o ciało i ducha swoich pracowników

21 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: IKEA,

Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne w pracy? Holistycznie – zapewniając edukację, wsparcie i dostęp do specjalistów oraz godne warunki i narzędzia do pracy.

Aż 74% pracowniczek i pracowników IKEA dobrze ocenia swoje zdrowie i samopoczucie, wynika z raportu “Ingka Group Annual Summary and Sustainability Report FY22”. To efekt systemowego podejścia firmy do budowania dobrego samopoczucia, obejmującego programy wspierające zdrowie psychiczne, fizyczne, a także bezpieczeństwo finansowe.

„Ostatnie lata stawiają wiele wyzwań dla zdrowia i dobrego samopoczucia nas wszystkich. W okresie pandemii skupialiśmy się na działaniach mających na celu wsparcie pracowników IKEA, skoncentrowanych przede wszystkim na ich poczuciu bezpieczeństwa i zdrowiu psychicznym. Od minionego roku wdrażamy systemowe podejście w kwestii wspierania zdrowego stylu życia. Już widzimy kilkunastoprocentowy progres w wynikach ankiety pracowniczej, jednak nadal jest to obszar, który stawia przed nami wiele wyzwań. Zależy nam na długofalowych działaniach, edukowaniu i profilaktyce, a także zapewnieniu wszystkim dostępu do opieki zdrowotnej, zabezpieczeń finansowych oraz, co szczególnie ważne w ostatnim czasie, wsparcia psychicznego” – mówi Bogumiła Głownia, liderka ds. zdrowia i dobrostanu pracowników w IKEA Retail w Polsce.

Wiele źródeł wskazuje na słuszność takiego podejścia i większej troski o dobrostan pracowników. Aż 96,6% zatrudnionych w Polsce jest zdania, że pracodawcy powinni wspierać zdrowie psychiczne – to wniosek z raportu Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA oraz Grupy LUX MED. Kryzysy psychiczne są 5. najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy w Polsce. Ponad jedna czwarta (26%) dorosłych Polaków czuję się na granicy wypalenia zawodowego i – według badania STADA Health Report,  jest to najwyższy wynik spośród 14 krajów w Europie.
IKEA na co dzień dba o dobrostan pracowniczek i pracowników. W firmie aktywnie działa Sieć Ambasadorów Zdrowia i Dobrego Samopoczucia, którzy m.in. promują zdrowe odżywianie w pracy i efektywne sposoby na zrelaksowanie się podczas przerwy. W dniach 17-19 kwietnia w IKEA zorganizowany został cykl szkoleń i warsztatów „Zadbaj o siebie”, podczas których zewnętrzni eksperci oraz osoby pracujące w IKEA, prowadzili dla swoich koleżanek i kolegów zajęcia i przygotowali materiały dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego oraz prowadzili webinary edukacyjne i panele dyskusyjne dotyczące bezpieczeństwa finansowego.

Zdrowie psychiczne ma zasadniczy wpływ na to jak działamy, myślimy i jak się komunikujemy. Dobre samopoczucie to stan, w którym potrafimy radzić sobie z problemami i ze stresem w codziennym życiu, wykorzystywać swoje zdolności i potencjał. Niestety aż 50,9% Polaków deklaruje spadek formy psychicznej w ostatnim czasie.

IKEA zapewnia pracowniczkom i pracownikom, a także ich rodzinom wsparcie m.in. poprzez Program Wsparcia Pracownika (EAP), który zapewnia m.in. bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz szkolenia i webinary dotyczące radzenia sobie ze stresem.

Zdrowie fizyczne zależy od naszego stylu funkcjonowania i podejmowanych aktywności. IKEA wspiera pracowników i pracowniczki w tym zakresie m.in. poprzez pakiet opieki medycznej, darmowe szczepienia sezonowe przeciwko grypie, dofinansowanie kart sportowych czy zniżki na produkty żywnościowe ze Sklepiku Szwedzkiego. Podpowiada im też jak zdrowo się odżywiać i jak zadbać o ergonomię pracy.
Wszystkich pracujących z domu, IKEA zaprasza do sklepów, aplikacji lub na www.ikea.pl po ergonomiczne biurka, czy krzesła MARKUS, które świetnie sprawdziły się podczas pandemii, kiedy wiele osób pracowało zdalnie.

Trzecim ważnym aspektem, budującym ogólny dobrostan, jest bezpieczeństwo finansowe. IKEA wspiera ten obszar wśród pracowników i pracowniczek m.in. poprzez Plan Emerytalny IKEA, sponsorowane ubezpieczenie na życie i zdrowie oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeznaczony na wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Uruchomiony został również program wsparcia finansowego dla osób najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z rosnącymi kosztami życia. Firma podpowiada też jak odpowiednio zarządzać finansami oraz posiada zniżki dla pracowników na produkty ograniczające zużycie energii i wody.

IKEA chce rozwijać się jako organizacja poprzez rozwój ludzi – dbanie o ich dobre samopoczucie, zdrowie oraz troskę o siebie nawzajem. W roku finansowym 2022 firma zapoczątkowała ideę „Przywództwa dla wszystkich”, zakładającą że każdy odpowiedzialny jest za współtworzenie miejsca pracy, w którym wszyscy czują się włączeni, zauważeni i docenieni. Dzięki temu pracowniczki i pracownicy mogą na siebie liczyć nawzajem w dbaniu o dobre samopoczucie swoje i innych.

Źródło: inf. pras.