Zaangażowanie społeczne PZU docenione przez ekspertów

1 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: PZU,

Aż pięć inicjatyw CSR realizowanych przez Grupę PZU znalazło się w 14. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, ogłoszonego 31 marca br. Raport uwzględnił 811 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych ponad 130 firm. Doceniono w nim  kampanię społeczną „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, program „Opiekun PZU”, konkursy dotacyjne Fundacji PZU, wolontariaty: kompetencyjny PZU oraz Rodzinny PZU.

Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym to kampania społeczna, realizowana od 2014 roku. Jej celem było zwiększenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze. Narzędziami były zapachowe serduszka dla kierowców oraz odblaski dla wszystkich uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w Polsce. W 20 miejscach zgłoszonych przez samorządy powstały „Aktywne przejścia dla pieszych”.

Opiekun PZU – Zespół Organizacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach to system pomocy, w którym doświadczeni eksperci oferują wsparcie poszkodowanym, po to by możliwie szybko odzyskali sprawność fizyczną i psychiczną. Opiekunowie PZU aktywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Wsparcie otrzymało 1,5 tys. poszkodowanych i ich rodzin.

W raporcie znalazły się również konkursy dotacyjne Fundacji PZU. Dzięki nim od 11 lat organizacje pozarządowe mogą realizować projekty w małych miejscowościach i wsiach. Konkursy są źródłem wsparcia m.in. dla programów edukacyjnych, zwiększających samodzielność i aktywność osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz inicjatyw ułatwiających dzieciom i młodzieży dostęp do kultury.

W PZU działa wolontariat pracowniczy. W jego ramach pracownicy wszystkich szczebli mogą angażować się w prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach czy w patrole policyjne w akcji „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. Wolontariat rodzinny PZU jest jednym z obszarów strategii wolontariatu pracowniczego. Odpowiada na potrzeby pracowników, którzy chcą włączać się w działania wolontariackie razem ze swoimi rodzinami, np. łącząc pomaganie z integracyjnymi grami terenowymi.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, to największy w Polsce przegląd i podsumowanie aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dostępny jest w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

Jako jedna z największych polskich firm i największy ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej, zdajemy sobie sprawę ze skali naszego oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. Z tego powodu staramy się prowadzić biznes w sposób społecznie odpowiedzialny, rozumiejąc nasze zaangażowanie w CSR jako element szerszej strategii firmy. Cieszę się, że nasze działania zauważają i doceniają także eksperci – powiedziała Joanna Gorczyca,  Kierownik Zespołu Sponsoringu, Prewencji i CSR w PZU.

Najwyższe standardy obowiązujące w Grupie PZU w zakresie CSR potwierdza m.in. obecność w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie „RESPECT Index” oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS. Od 5 lat PZU, jako jedyna firma z branży ubezpieczeniowej w Polsce, raportuje dane pozafinansowe.

W październiku 2015 r. PZU opublikowało trzeci już „Raport odpowiedzialności społecznej”. Został on przygotowany zgodnie z najnowszą wersją międzynarodowego standardu raportowania „Global Reporting Initiative”, w celu przedstawienia kompleksowych i rzetelnych informacji o zaangażowaniu i osiągnięć ubezpieczyciela w tym obszarze. Raport dostępny jest na stronie PZU.