Zaangażowanie społeczne – obszary ISO 26000 w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

20 kwietnia 2017

Według wytycznych zawartych w Normie PN-ISO 26000:2012 zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej stanowią niezbędne elementy zrównoważonego rozwoju. W każdym z dotychczas powstałych Raportów był to obszar zawierający największą liczbę praktyk. Nie zmieniło się to również w aktualnej edycji.

Do raportu dobrych praktyk w tym roku 135 firm zgłosiło 190 działań nowych i 182 długoletnie, przypisanych następnie do jednej z 16 kategorii (aktywność fizyczna, bezpieczeństwo na drodze, dobry sąsiad, działania charytatywno-filantropijne, edukacja dorosłych, edukacja dzieci i młodzieży, kampania społeczna, kultura i sztuka, marketing zaangażowany społecznie, profilaktyka zdrowotna, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji, wsparcie organizacji pozarządowych, współpraca z uczelniami, innowacje społeczne i inwestycje społeczne). Pokazuje to, że firmy nie tylko inicjują jednorazowe akcje, które, rzecz jasna, również są cenne i wartościowe, ale decydują się też na poświęcenie czasu i zasobów finansowych na projekty długofalowe lub cykliczne.

POBIERZ RAPORT

Inicjatywy podejmowane są nie tylko przez duży biznes, dla którego CSR bywa już główną wartością, ale też przez małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, które zaczynają dostrzegać istotę idei. Obszar obejmuje wiele wartościowych działań kierowanych do zróżnicowanych grup społeczeństwa, a wśród nich, między innymi, do przedszkolaków, mikroprzedsiębiorców, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, grup zagrożonym wykluczeniem, młodzieży u progu wyborów decydujących o ich przyszłości zawodowej, ludzi cierpiących na rzadkie choroby i bezrobotnych.

Najliczniejsze pozostają ciągle działania charytatywno-filantropijne ukierunkowane na wparcie potrzebujących osób i społeczności, przy czym warto zaznaczyć, że liczba opisanych w tej kategorii praktyk nowych zmalała w porównaniu z zeszłorocznym Raportem.

Jednocześnie Raport pokazuje, że wzrosła aktywność firm na polu edukacji dzieci i młodzieży (31 nowych praktyk w 2015 r., a 54 w 2016), czyli np. tworzenie projektów zakładających edukację finansową, bliską współpracę z gimnazjami i szkołami średnimi, rozwijanie zainteresowania nowymi technologiami czy dbanie o zdrowe nawyki żywieniowe. Stopniowe przesuwanie akcentu na inne działania niż te do tej pory bezkonkurencyjne (charytatywno-filantropijne) może sugerować, że firmy powoli dostrzegają wagę kolejnych aspektów, na których trzeba się skupić.

Nie należy jednak zapominać, że CSR jest zagadnieniem kompleksowym, a firmy odpowiedzialne za swoją działalność biznesową nie powinny aktywizować się tylko w tym jednym obszarze, lecz dążyć do podejmowania działań na wszystkich polach. Choć działania w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej przynoszą namacalne korzyści dla otoczenia, w którym funkcjonuje biznes, dojrzałe podejście do CSR wymaga dostrzeżenia i szukania zmian oraz konkretnych rozwiązań na innych polach, dla których wytyczne wyznaczyła wspomniana wcześniej norma.

źródło: raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 2016