Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – dzisiaj koniec naboru do #Raport2021

17 stycznia 2022

– Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wiele z działań CSR firm zostało skierowanych do lokalnych społeczności. Polegały na wspieraniu ochrony zdrowia i grup szczególnego ryzyka oraz ułatwieniu zdalnej pracy i nauczania.

Jak potwierdza ubiegłoroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, organizacje starały się spełnić oczekiwania interesariuszy przede wszystkim w zakresie szybkiego reagowania na kolejne ograniczenia pandemiczne. Wsparcia udzielano poprzez dostarczenie środków materialnych i usług, zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy, nie zapominając o działaniach na rzecz zdrowia psychicznego, szczególnie istotnych w tak niełatwym i niepewnym czasie pandemii. Nie zabrakło dobrych praktyk dotyczących zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, stanowiących integralne elementy zrównoważonego rozwoju.

Jak czytamy w normie ISO 26000, „w związku z wpływami działań organizacji, zaangażowanie społeczne wykracza poza identyfikowanie i angażowanie interesariuszy; obejmuje również wsparcie dla tej społeczności i budowanie z nią relacji. Przede wszystkim jednak wiąże się z uznaniem wartości tej społeczności”. Biorąc pod uwagę tak liczne i różnorodne potrzeby społeczności lokalnych, praktyki z obszaru „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” zostały podzielone na kilkanaście kategorii w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”:

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

– Aktywności fizyczna
– Bezpieczeństwo
– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
– Bezpieczeństwo na drodze
– Dobry sąsiad
– Działania charytatywno-filantropijne
– Edukacja dorosłych
– Edukacja dzieci i młodzieży
– Innowacje społeczne
– Inwestycje społeczne
– Kampania społeczna
– Kultura i sztuka
– Marketing zaangażowany społecznie
– Profilaktyka zdrowotna
– Rozwój CSR
– Rozwój przedsiębiorczości
– Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
– Wsparcie organizacji pozarządowych
– Wspieranie nauki
– Współpraca z partnerem społecznym
– Współpraca z uczelniami
– Zrównoważone miasta

Tegoroczny nabór do #Raport2021 trwa do dzisiaj do końca dnia. Wyniki raportu zostaną ogłoszone 25.05 br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

  • Zakwalifikowane praktyki stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR.
  • Publikacja to wartościowy materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami.
  • Raport stanowi źródło wiedzy dla mediów, poszukujących informacji na temat odpowiedzialnego biznesu.

Zgłoś praktyki do #Raport2021 >>

Źródło: Informacja własna