Zaangażowanie społeczne BNP Paribas Bank Polska S.A. w walkę z pandemią koronawirusa

9 czerwca 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas jest instytucją zaufania publicznego. Jego rolą jest zapewnienie klientom bezpiecznego i komfortowego dostępu do bankowości niezależnie od sytuacji. W okresie pandemii koronawirusa COVID-19 bank dokłada starań dla zapewnienia ciągłości działania organizacji oraz maksymalnego bezpieczeństwa pracowników i klientów. W tym celu podjął szereg działań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Jak podkreśla bank, w ten sposób zapewnia też stabilny dostęp do finansów i dba również o rozwój gospodarki oraz aktywnie angażuje się w działania wspierające walkę z pandemią.

Pobierz podsumowanie w formie pliku pdf >>

 • Bank prowadzi kampanię informacyjną #zostanwdomu, zachęcającą do bezpiecznego bankowania i wychodzenia z domu tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Bank przygotował także dedykowaną zakładkę na www nt. koronowirusa. Czytaj dalej >>
 • W Polsce Bank BNP Paribas przekazał pieniądze na wykonanie 1000 testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne mogły zlecić bezpłatnie badania do laboratorium Warsaw Genomics. Czytaj dalej >>
 • Bank dołączył także do partnerstwa „Badamy-Wspieramy” Grupy Diagnostyka zakupując 500 testów, które pozwolą reprezentantom zawodów medycznych: lekarzom, stomatologom, diagnostykom laboratoryjnym, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym na przeprowadzenie bezpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Czytaj dalej >>
 • Bank poprzez zakup 500 testów dołączył do inicjatywy firmy ALAB, która przeprowadzi badania genetyczne w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników laboratoriów medycznych z publicznych ośrodków. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Krajową Izbą Diagnostów, która będzie wskazywać potrzeby pracowników placówek laboratoryjnych w zakresie testów. Czytaj dalej >>
 • Bank zakupił i dostarczył 20 000 maseczek ochronnych do ośrodków medycznych. Czytaj dalej >>
 • Bank przekazał darowiznę na wsparcie rozwoju narzędzia do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali: wsparciedlaszpitala.pl. System WdS to bezpłatna platforma, która wspomaga szpitale w informowaniu o swoich potrzebach oraz wspiera chcących pomagać w zorientowaniu się co jest tak naprawdę potrzebne.
 • Bank BNP Paribas dba także o swoich sąsiadów i wspiera posiłkami medyków ze Szpitala Wolskiego w Warszawie. Dania są przygotowywane przez kucharzy w kantynie Paribar w centrali BNP Paribas Bank Polska przy ulicy Kasprzaka w Warszawie i regularnie dowożone do placówki. Czytaj dalej >>
 • Bank BNP Paribas jako partner strategiczny akcji Szlachetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna wspiera organizację w działaniach pomocowych, szczególnie promując projekt infolinii „Dobre Słowa – Pomoc dla seniorów”, który ma na celu pomoc osobom starszym w okresie pandemii COVID-19. Dzięki akcji seniorzy mogą liczyć na wsparcie specjalistów – psychologów i terapeutów oraz wolontariuszy. Czytaj dalej >>
 • Bank finansowo wsparł akcję Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich,
  na projekt Wielkanocy koszyk dla Seniora. Czytaj dalej >>
 • Bank finansowo wsparł także zbiórkę partnerskiej Fundacji Onkologicznej Alivia na zakup środków ochronnych dla pacjentów onkologicznych. Czytaj dalej >>
 • Bank wsparł finansowo Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka. Dzięki wsparciu dyżury zostaną wydłużone z 4 do 15 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy. To ważna pomoc w walce z depresją, szczególnie w czasach pandemii. Infolinia działa w ramach programu „Stop depresji” Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Czytaj dalej >>
 • Bank troszczy się również o edukację, nie tylko finansową – przekazał 150 bankowych laptopów dla beneficjentów potrzebujących wsparcia w edukacji i działaniach on-line. Komputery zostały odświeżone i przygotowane do użytku przez firmę Wasko, która dołączyła jako partner do wspólnej inicjatywy. Laptopy trafiły do organizacji partnerskich Banku i Fundacji, stypendystów Programu Klasa oraz potrzebujących szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, z którymi współpracują bankowi wolontariusze. Czytaj dalej >>
 • Bank BNP Paribas od początku wybuchu epidemii aktywnie podejmuje wiele działań mających wspierać w tym trudnym czasie wiele grup społecznych. Kolejną inicjatywą jest pomoc osobom zmagającym się z wykluczeniem cyfrowym. W tym celu Bank BNP Paribas za milion złotych zakupił ponad 500 laptopów z ruterami dla uczniów zmagających się z wykluczeniem cyfrowym – to kolejna darowizna Banku BNP Paribas w ramach inicjatyw wspierających walkę z epidemią koronawirusa. Partnerem akcji jest operator komórkowy Orange. Czytaj dalej >>
 • Grupa pracowników-wolontariuszy z Pionu Operacji PF uszyła 450 maseczek, które przekazano dwóm domom dziecka, z którymi współpracują bankowi wolontariusze oraz Fundacji Centrum Promocji Kobiet.
 • Bank BNP Paribas zaangażował się również w ogólnopolską akcję pomocową #hot16challange2. Inicjatywa polega na nagraniu przez nominowaną osobę krótkiego utworu i zaproszeniu do uczestnictwa kolejne osoby. Akcji towarzyszy zbiórka zorganizowana za pośrednictwem portalu siepomaga.pl, z której środki zostaną w całości przekazane na pomoc służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Wpłacać darowizny mogą zarówno nominowani, jak i słuchacze. Czytaj dalej >>
 • Bank nieustannie monitoruje sytuację i angażuje się w działania pomocowe dla grup najbardziej odczuwających skutki pandemii.

Źródło: mat. pras.