Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu EU Talent

10 października 2018

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Skanska w Polsce,

9 października w Warszawie odbyło się drugie i ostatnie już spotkanie interesariuszy w ramach projektu EU Talent, koordynowanego w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu projektu CSR Europe.

Spotkanie miało na celu spojrzenie na praktyki i staże zawodowe z kilku perspektyw: pracodawców, reprezentujących sektor MŚP oraz duże firmy, przedstawicieli szkół przygotowujących do zawodu, oraz uczniów – praktykantów.

Karolina Wrześniewska ze Skanska Property Poland przybliżyła uczestnikom spotkania szczegóły funkcjonującego od lat wakacyjnego programu stażowego dla studentów, którego końcowym efektem jest zatrudnienie niektórych stażystów. Dodatkowo, opowiedziała o oczekiwaniach młodych ludzi, otwartych na wyzwania i gotowych do przejęcia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki, oraz o rzeczywistości młodych ludzi, na którą muszą być gotowi przedstawiciele działów HR.

Damian Kupczyk ze średniej wielkości firmy rodzinnej ABC Czepczyński, przybliżył z kolei nie tylko korzyści jakie daje pracodawcy współpraca przy praktykach zawodowych, jak zapewnienie kwalifikacji przyszłym pracownikom. Ponadto wspólnie z Krzysztofem Nowakiem z Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie opowiedzieli o doświadczeniach przy współtworzeniu klasy o profilu spedytora. Firma regularnie przyjmuje uczniów, którzy mogą sprawdzić się w różnych działach (również w sekretariacie i księgowości) oraz poznać różne aspekty pracy spedytora (np. prawne). Co więcej, trzy razy w miesiącu przez cały rok szkolny pracownicy ABC Czepczyński odwiedzają szkołę z gościnnymi wykładami. Ważny był też głos uczniów klasy przygotowującej do zawodu spedytora ze szkoły w Międzychodzie, którzy przeszli przez praktyki w firmie.

Obecność przedstawicieli biznesu i szkół (nauczycieli i uczniów) zaowocowała dyskusją o jakości praktyk, współpracy międzysektorowej, wsparciu administracji i często bardzo ciężkich wyzwaniach stojących przed wszystkimi stronami. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawrze wnioski ze spotkania w rekomendacjach, które zostaną przekazane Komisji Europejskiej jako jeden z efektów projektu.

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Ciągle można skorzystać z możliwości zgłoszenia praktyk własnej firmy do projektu i promowanie przez to odpowiedzialnych działań z zakresu praktyk zawodowych (link do naboru praktyk).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu TUTAJ.

źródło: informacja własna