Za kulisami akcji “Pomagamy jak umiemy 2019”

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Rossmann,

„Pomagamy jak umiemy” to wspólna akcja klientów, pracowników oraz firmy Rossmann. W 2019 roku udało się przekazać 250 instytucjom 320 ton produktów o wartości 5 mln zł.

Pomoc dotarła do prawie 27 tys. dzieci, samotnych matek, rodzin, osób chorych i seniorów oraz do organizacji opiekujących się ponad 6,7 tys. bezdomnych, starych czy schorowanych zwierząt. Firma podsumowała tegoroczną akcję w formie infografik.

Źródło: mat. pras.