XVII edycja „Tak! Pomagam” już rozstrzygnięta. Wolontariusze przepracują ponad 1100 godzin na rzecz beneficjentów

1 lipca 2014

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze projekty wolontariackie, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej, XVII już edycji programu „Tak! Pomagam”. Jest to inicjatywa firmy Provident oraz Centrum Wolontariatu, w ramach której co roku wybierane są szczególnie ważne i pożyteczne dla społeczności lokalnej inicjatywy. Spośród 45 zgłoszonych pomysłów Rada Programowa wybrała łącznie 26, które zostaną wcielone w życie.

Wybór projektów wolontariackich był dużym wyzwaniem. Jak co roku, pracownicy i doradcy klienta firmy zgłosili bardzo wiele pomysłów i inicjatyw, ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnych, które zrealizowane zostaną dzięki wsparciu firmy Provident. Tegoroczna edycja „Tak! Pomagam” przebiega pod hasłem „Wspieramy rodziny”. Pomysły na działania wolontariackie nadsyłane były w ramach konkursu od 31 maja br. Następnie spośród wszystkich zgłoszonych projektów Rada Programowa wybrała te, które doczekają się realizacji dzięki wsparciu finansowemu firmy.

Wybrane projekty charakteryzują się dużą różnorodnością, dzięki czemu pełniej odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych. Wsparcie uzyskały liczne przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, starszych, a także osób i podmiotów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród beneficjentów jak co roku nie zabrakło instytucji, stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Pomoc dostosowaną do swoich potrzeb otrzymają m.in.: szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka, kluby osiedlowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, hospicja, szpitale i domy dziecka. Wiele z nich jest regularnie wspieranych przez wolontariuszy firmy Provident.

W tym roku na pomoc społecznościom lokalnym  firma przeznaczy w ramach  „Tak! Pomagam”  ponad 70 tysięcy złotych. W realizację projektów zaangażowanych będzie blisko 300 wolontariuszy z całej Polski (pracowników i doradców klienta firmy Provident), którzy przepracują wolontariacko ponad 1100 godzin.

Cieszy nas fakt, że nasi pracownicy i doradcy tak chętnie angażują się w inicjatywy wolontariackie. Są także bardzo aktywni w docieraniu do osób i instytucji, które potrzebują pomocy. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są praktycznie od podstaw, dzięki poświęceniu i zaangażowaniu osób, które chcą nieść pomoc innym. W tej edycji wolontariusze będą remontować pomieszczenia szkolne i szpitalne. Pomogą fundacjom, ośrodkom opiekuńczym, domom pomocy społecznej, a także wielodzietnym rodzinom – powiedziała Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. CSR, Provident Polska.

W skład Rady Programowej, która wybrała zwycięskie projekty, oprócz przedstawicieli wolontariuszy wchodzili również: Marta Wałkowska-Lipko z Centrum Wolontariatu, Barbara Falandysz – prawniczka i działaczka społeczna, Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, a także Bogusław Homicki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.

Lista wszystkich zwycięskich projektów dostępna jest na stronie www.takpomagam.pl.

Źródło: informacja prasowa