XII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
20 kwietnia 2017

Ruszyła XII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

–  etyka biznesu

–  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

–  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

–  ład korporacyjny

–  innowacyjność społeczna w gospodarce

–  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

–  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

 

Jak zgłosić pracę?

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),

– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),

– egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl., csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny.

Konkurs jako jeden z trzech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@kpf.pl.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.