Wpływ zrównoważonego rozwoju na przemysł spotkań

12 stycznia 2024

W perspektywie najbliższych trzech lat dwie trzecie klientów zlecających organizację wydarzeń będzie oczekiwało od agencji eventowych podawania informacji o śladzie węglowym, a około trzy czwarte zamierza uwzględniać kryteria związane z ESG w swoich briefach. Więcej szczegółów w raporcie „Event marketing 2023/2024. Wpływ zrównoważonego rozwoju na przemysł spotkań”.

Celem badania zrealizowanego przez instytut badawczy IQS i MeetingPlanner.pl we współpracy z agencjami eventowymi była diagnoza dotycząca postrzegania i stosowania event marketingu w 2023 roku oraz sprawdzenie, jaki wpływ na działania event marketingowe będą miały zagadnienia z obszaru ESG (environment, social, governance). Podstawą analizy są opinie organizatorów wydarzeń po stronie zleceniodawcy (m.in. marketerów, HR-owców, szefów sprzedaży, zakupowców). Raport prezentuje percepcję event marketingu i doświadczenia ze stosowania narzędzi z jego zakresu oraz kluczowe kwestie związane z polityką ESG i oczekiwaniami klientów w kontekście organizacji wydarzeń.

Znaczenie event marketingu

Zdaniem marketerów, event marketing zajmuje trzecią (72 proc.) pozycję w rankingu popularności narzędzi komunikacji marketingowej (w ubiegłym roku była to czwarte miejsce, 68 proc.). Dobrą kondycję event marketingu podkreśla bardzo wysoka ocena skuteczności. W 2023 roku żadna z firm nie oceniła jej negatywnie, niemal wszyscy specjaliści z firm korzystających z event marketingu wskazują na skuteczność tego narzędzia. W efekcie wskaźnik ten znacząco wzrósł w stosunku do roku 2022 (z 66 proc do 88 proc. ocen bardzo dobrze i dobrze).

W 2023 roku zaobserwowano zdecydowany powrót do offline’u w event marketingu. Istotnie wzrosła (prawie dwukrotnie) średnia liczba eventów organizowanych w tym formacie (powyżej 20 tego typu formatu eventów zorganizowało w ubiegłym roku 32 proc. klientów, nieco ponad 10 proc. – pomiędzy 11 a 20 spotkań na żywo, a ponad połowa z respondentów zrealizowała do 10 wydarzeń F2F).

8 na 10 klientów uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że w 2024 roku będzie korzystało z event marketingu. 77 proc. firm przeznaczy w tym roku taki sam bądź większy budżet na działania event marketingowe. Spotkania z kluczowymi klientami, spotkania integracyjne dla pracowników oraz konferencje i kongresy to najczęściej planowane wydarzenia na 2024 rok. Zdecydowana większość firm planuje wykorzystanie formatu offline’owego.

ESG w różnych obszarach organizacji spotkań

Ponad połowa uczestników badania wskazała, że ich firmy są w trakcie opracowywania strategii ESG bądź już mają ją gotową. Najczęściej uwzględniono w tych dokumentach kwestie związane ze zmianą klimatu i etyką prowadzonych działań. Część działań zawierająca się w obszarze ESG jest już w firmach wprowadzona lub zaplanowana – są to np. wspieranie akcji charytatywnych, wolontariat, różnorodność wśród pracowników, work-life balance czy ograniczenie ilości śmieci i odpadów generowanych przez firmę.

Polityka ESG będzie miała wpływ na działania w event marketingu w różnych obszarach. Za szczególnie ważne uznawane są wspieranie różnych akcji czy podejmowanie działań z organizacjami non-profit. Duże znaczenie w event marketingu mają też działania mocno powiązane z organizacją wydarzeń – jako ważne wskazywane są: przeciwdziałanie marnowaniu wody, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy ograniczenie ilości śmieci. W perspektywie najbliższych trzech lat dwie trzecie klientów będzie oczekiwało od agencji eventowych podawania informacji o śladzie węglowym, a ok. trzy czwarte będzie w briefach uwzględniało kryteria związane z ESG. Ponad połowa klientów nie zakłada (lub nie ma wiedzy na ten temat), aby budżety przeznaczone na organizację eventów uwzględniały działania związane z ESG. Co trzeci klient branży eventowej planuje uwzględnić taki komponent w budżecie poprzez ograniczenie wydatków w innych obszarach. Dla firm ważne jest, aby agencja eventowa, z którą podejmą współpracę, miała kompetencje, doświadczenie, a więc aby mogła wspomóc, doradzić i zorganizować wydarzenie spójne z zasadami płynącymi z ESG.

Raport „Event marketing 2023/2024. Wpływ zrównoważonego rozwoju na przemysł spotkań” jest trzecią edycją projektu pod egidą portalu MeetingPlanner.pl, który współtworzą przedstawiciele agencji: BluExperience, El Padre, endorfina events, Imagine Nation, KDK Events, Live Age oraz Plej. Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy IQS. Założeniem twórców tegorocznej publikacji jest analiza kondycji event marketingu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polityki ESG na współpracę w tym obszarze oraz zgromadzenie i prezentacja danych, które mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji i planowaniu działań, jakie wiążą się z organizacją spotkań i wydarzeń.

Raport dostępny na stronie

 Źródło: inf. pras.