“Wyzwanie podjęte z sukcesem”

31 sierpnia 2021

W “Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się wywiad z Marzeną Strzelczak, prezeską, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rozmowa dotyczyła zaangażowania firm w przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz ich roli w przezwyciężaniu społeczno-ekonomicznych konsekwencji obecnego kryzysu.

– Pandemia stała się lekcją dotyczącą nie tylko dotychczasowych modeli konsumpcji i produkcji, tego jak żyjemy, podróżujemy, co kupujemy, ale też refleksją nad koniecznością przeformułowania obowiązujących modeli społeczno-gospodarczych – mówi Marzena Strzelczak.

Całą rozmowę przeczytać można w wydaniu “Dziennika Gazety Prawnej”, 30.08.2021 oraz online tutaj >>