Wyzwania ESG dla polskiej branży farmaceutycznej

27 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: KPMG w Polsce,

Należyta staranność w łańcuchu dostaw, przejrzystość podatkowa czy zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko – to tylko niektóre wyzwania ESG, z którymi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć polskie firmy z sektora Life Sciences.

Pandemia COVID-19 unaoczniła jak istotną rolę społeczną odgrywają firmy z sektora Life Sciences. Jednocześnie firmy farmaceutyczne oraz im pokrewne znalazły się pod jeszcze bardziej czujną obserwacją organów regulacyjnych, inwestorów i opinii publicznej. Wraz ze wzrostem obaw o środowisko, zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i odpowiedzialność korporacyjną, przedsiębiorstwa zmuszone są do brania pod uwagę także czynników innych niż wyniki finansowe.

– Wyzwania, które stoją przed sektorem farmacji, biotechnologii i ochrony zdrowia w zakresie ESG są w ostatnich latach większe niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw, nieprzerwanego dostępu do leków wysokiej jakości, ograniczenie wpływu na środowisko, a jednocześnie podążanie za trendami konsumenckimi, są trudne do zrealizowania. W usprawnieniu biznesu i rzetelnym zarządzaniu pomóc może kompleksowe podejście do strategii z uwzględnieniem szans i ryzyk ESG oraz porównanie własnej organizacji do konkurencji po to, aby nie tyle być liderem, co nie pozostać w tyle i nie wypaść z rynku – mówi Przemysław Oczyp, partner associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje w łańcuchu dostaw

Polskie firmy z sektora Life Sciences powinny zwrócić szczególną uwagę na kwestie zrównoważonego łańcucha dostaw. Dla części europejskich przedsiębiorstw zabezpieczenie łańcucha dostaw przed niepożądanymi incydentami w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska stanie się obowiązkiem. Wejdzie w życie wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz aktów pokrewnych. Dyrektywa, której wdrożenie przewidziane jest na 2024 r., ma na celu identyfikację negatywnych skutków związanych z prawami człowieka i środowiskiem, wynikających z działalności przedsiębiorstw, ich jednostek zależnych oraz partnerów biznesowych. Zakłada także zapobieganie tym skutkom, ich łagodzenie oraz usuwanie. Aby przygotować się na zmianę w regulacjach, warto już teraz sprawdzić organizację i łańcuch dostaw pod kątem należytej staranności.

Przejrzystość podatkowa istotnym elementem ESG

Transparentność podatkowa stanie się powszechną praktyką powiązaną z informowania o środowisku, społeczeństwie i ładzie korporacyjnym. Podobnie jak w przypadku innych obszarów zarządzania ESG, teraz jest dobry moment, by zreorganizować działalność biznesową w tym zakresie.

– Przekształcenie firmy w taką, która wykonuje więcej niż minimalne raportowanie podatkowe, może przynieść liczne korzyści. Po pierwsze, konsumenci i inwestorzy widzą, że organizacja działa uczciwie, co wpływa na wartość tej organizacji, jednocześnie dostarczając wartość dla udziałowców i społeczeństwa w ogóle. Po drugie, inwestorzy mogą być pewni, że ich sprawy podatkowe są uporządkowane i nadzorowane na odpowiednim poziomie – niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Po trzecie, firma może łatwo przedstawić swój wkład w lokalne podatki, a tym samym uzupełnić raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Wreszcie, poprzez transparentność podatkową firma może inicjować dialog na temat danin i pomóc w tworzeniu dobrej polityki podatkowej – mówi Sabina Sampławska, partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego, liderka doradztwa dla sektora Life Sciences w KPMG w Polsce.

Nowe obowiązkowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

Wprowadzana na poziomie europejskim dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD stwarza dla przedsiębiorstw obowiązek ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). CSRD obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r., a jej zapisy sukcesywnie obejmować będą wszystkie duże, a także małe i średnie, notowane na giełdach przedsiębiorstwa – również z sektora Life Sciences. ESRS wprowadzają niezwykle wyśrubowane zasady raportowania, co szczególnie dla podmiotów z umiarkowanym lub małym doświadczeniem raportowania zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem.

Najpopularniejsze obecnie standardy wykorzystywane w celu przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju, czyli Standardy GRI, przewidują wprowadzenie nowych standardów dla poszczególnych sektorów. Branża farmaceutyczna zakwalifikowana została do drugiej (spośród czterech) grup priorytetowych. Warto mieć to na uwadze, ponieważ może się okazać, że standard dla branży farmaceutycznej zostanie opracowany np. w ciągu najbliższego roku – a po jego ogłoszeniu należy uwzględniać go w przeprowadzanej na potrzeby raportowania analizie istotnych tematów.

Źródło: inf. pras.