[wywiad] Do zmiany w biznesie potrzebne są również zmiany w społeczeństwie

9 sierpnia 2019

Na stronie „Nowy Marketing” ukazał się wywiad z Marzeną Strzelczak, dyrektorką generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Temat rozmowy dotyczył społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym szczególnie kwestii środowiskowych.

Czytaj cały wywiad >>

– Świadomość społeczna więc stosunkowo szybko rośnie choć jeszcze niekoniecznie przekłada się to na konkretne działania konsumentów. Jednak firmom trudno pominąć ten temat, i dotyczy to także małych firm. Jak pokazało niedawne badanie „Leasing Index 2019″ ponad połowa respondentów (51 proc.) spośród małych firm (zatrudniających do 49 osób) deklaruje, że stara się minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, 53 proc. prowadzi segregację, a 40 proc. firm namawia pracowników do proekologicznych zachowań. Jak podsumowano wyniki nawet te niewielkie firmy „dostrzegają problem i reagują na niego, a najprostsze i najtańsze działania proekologiczne stają się normą”. Dla ochrony klimatu przed postępującymi zmianami potrzeba dużo więcej, jednak każde działanie ma znaczenie, firm i każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: informacja na podstawie www.nowymarketing.pl