Wytyczne raportowania GRI G4 wkrótce po polsku

9 listopada 2015

Rozpoczął się proces tłumaczenia na język polski Wytycznych Raportowania Zrównoważonego Rozwoju G4 stworzonych przez Global Reporting Initiative.

W skład Peer Review Committee (PRC), nadzorującego proces tłumaczenia wchodzą:

  • Beata Faracik; Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  • Jacqueline Kacprzak; radca ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki
  • Mirella Panek-Owsiańska; Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk; Senior Manager Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte
  • Liliana Anam, CEO CSRinfo, jako Chairman

Przetłumaczone dokumenty zostaną oficjalnie zaprezentowane w kwietniu 2016 roku.

Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) – stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

Celem Ramowych Zasad Raportowania GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji; ram zaprojektowanych do użytku przez organizacje dowolnego rozmiaru, sektora oraz o dowolnej lokalizacji.

Uwzględniają one praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie.

W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności.

Wytyczne GRI dostępne są bezpłatnie.