Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym

2 lipca 2018

29 czerwca 2018 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w ramach konferencji pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, odbyła się premiera polskiej wersji językowej „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowym i obuwniczym”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem tłumaczenia.

Dokument składa się z dwóch części. W części pierwszej opisano ogólnie proces należytej staranności. Część drugą zaś stanowią moduły dotyczące należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, m.in.: jak: praca dzieci, molestowanie seksualne w miejscu pracy, praca przymusowa, czas pracy, BHP, związki zawodowe i negocjacje zbiorowe, płace oraz ochrona środowiska.

Polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym powstała w ramach partnerskiej współpracy następujących instytucji, spółek oraz organizacji:

 1. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 3. CCC S.A.
 4. Carrefour Polska
 5. Polontex S.A.
 6. Vistula Group S.A.
 7. Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
 8. Izba Bawełny w Gdyni
 9. PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
 10. Instytut Przemysłu Skórzanego
 11. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
 12. Fundacja La Strada
 13. Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”
 14. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Pobierz RAPORT >>