Wystaw się na Targach odpowiedzialnego biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
5 sierpnia 2016

Firmy i organizacje realizujące praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju lub też oferujące usługi w tym obszarze mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na 6. Targach CSR. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem Targów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku po raz szósty wystawcy i zwiedzający spotkają się na Targach CSR w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego (strona wydarzenia: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/). Dla wielu firm i organizacji, które zarządzają zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju lub wspierają przedsiębiorstwa w tym zakresie, Targi stanowią szansę na zaprezentowanie swojej działalności: projektów, usług czy kampanii dotyczących edukacji podejmowanej przez biznes, działań wolontariackich, programów zaangażowania społecznego lub środowiskowego, praktyk realizowanych na rzecz swoich interesariuszy, m.in.: pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnej.

Zapoznaj się z oferta dla wystawców

Organizując Targi CSR dajemy przestrzeń do spotkania biznesu z jego otoczeniem. Chcemy wyjaśniać i przypominać, na czym polega społeczna odpowiedzialność. Pokazywać te firmy, które  swój sukces budują włączając zasady  CSR (ang. Corporate Social Responsibility) do strategii biznesowych i postępują zgodnie z nimi na co dzień – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – W Polsce nie ma drugiego wydarzenia, które w takiej formule i w takiej skali gromadzi osoby zainteresowane odpowiedzialnym biznesem. Zapraszamy firmy do dołączenia do tego grona i zaprezentowania swoich praktyk w zakresie CSR – dodaje.

Przestrzeń prezentacji

Targi CSR to wydarzenie w pełni otwarte dla zwiedzających (wejście jest bezpłatne). Z tego powodu na swoje stoisko wystawcy mogą zaprosić własnych klientów, kontrahentów czy pracowników. Co więcej wydarzenie będzie transmitowane online, więc firmy i organizacje otrzymają dodatkowy kanał do komunikacji i pokazania swoich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Tak szeroka publiczność pozwoli również dotrzeć ze swoimi praktykami do nowych interesariuszy, w tym również mediów.

Przestrzeń dyskusji

Wydarzenie umożliwia nawiązywanie nowych relacji, budowanie dialogu z różnorodnym otoczeniem. Wśród odbiorców Targów CSR znajdują się bowiem m.in.: przedstawiciele/lki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem CSR, przedstawiciele administracji publicznej i innych instytucji, dziennikarze, konsumenci, studenci, przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszyscy, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Przestrzeń zdobywania wiedzy

Organizatorzy przewidują różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy na scenie Targów, launch publikacji poświęconej strategii CSR i oczywiście stoiska targowe. Targi będą transmitowane online i obecne w mediach  społecznościowych pod hashtagiem #TargiCSR. W ten sposób wystawcy nie tylko będą na wydarzeniu, ale również w sposób aktywny będą mogli brać udział w części konferencyjnej towarzyszącej Targom.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie edukacyjna działalność biznesu. To właśnie podczas Targów po raz pierwszy ogłoszona zostanie lista inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości, edukowanie własnych interesariuszy w takich aspektach jak na przykład zdrowie, bezpieczeństwo, ekologia, rynek pracy, konsumpcja, współpraca z dostawcami, styl życia, kultura, technologia, nauka i rozwój. Lista przygotowywana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dziennik „Rzeczpospolita”.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 6. edycji wydarzenia w 2016 roku organizatorzy spodziewają się około 60 wystawców i 1200 zwiedzających.

Więcej informacji o wydarzeniu

Partnerzy i patroni 6. Targów CSR

(stan na 24.08.2016):

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: IKEA

Partnerzy: PKN ORLEN, Polpharma

Patroni honorowi: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Global Compact Network Poland, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Partner Medialny: Rzeczpospolita

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, BE.NAVIGATOR, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl