Wystartowała druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie z programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU

22 marca 2023

Dotyczy firmy: PZU,

PZU dba o rozwój sportowy młodych Polaków i zachęca ich do aktywności fizycznej. W ubiegłym roku dofinasowanie w wysokości 5 000, 10 000 lub 15 000 zł przyznał 352 podmiotom zajmującym się organizacją zajęć dla młodych pasjonatów sportu. Zainteresowanie wsparciem od PZU było tak duże, że w tym roku ubezpieczyciel znacznie zwiększył pule przewidzianą na granty.

Środki finansowe na prowadzenie zajęć lub pokrycie kosztów udziału w zawodach mogą otrzymać fundacje, stowarzyszenia, ludowe zespoły sportowe, uczniowskie kluby sportowe i związki sportowe, które prowadzą działalność w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu prewencyjnego Dobrej Drużyny PZU można składać do 21 kwietnia tego roku. Dołącz do rodziny Dobrej Drużyny PZU, która obejmuje już ponad 70 tys. młodych zawodników!

W ramach walki z deficytem ruchowym wśród młodszej części społeczeństwa PZU powołał ogólnopolski program Dobra Drużyna PZU. Od 2021 roku w ramach tej inicjatywy największy polski ubezpieczyciel wspiera finansowo kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i fundacje, które organizują amatorskie zajęcia sportowe, szkolenia, turnieje oraz zawody. Program zakłada wyrównywanie szans dostępu do zajęć i infrastruktury sportowej osobom pochodzącym zarówno z dużych miast, jak i mniejszych miejscowości, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Jego celem jest rozwój sportowy dzieci i młodzieży poprzez poszerzanie dostępnej dla nich oferty edukacyjno-sportowej.

– Bardzo się cieszę widząc, jak wiele pozytywnej energii w młodych Polakach wyzwolił program Dobra Drużyna PZU. To właśnie dla nich podjęliśmy inicjatywę, która skutecznie promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Nasz pomysł niezwykle szybko zyskał wielką popularność i dziś program Dobra Drużyna PZU to 70 tys. młodych zawodników w całej Polsce. To dowód, że młodzi ludzie chcą trenować – trzeba im tylko zapewnić dobre do tego warunki – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU.

Dzięki pierwszej edycji programu w naborze ogólnopolskim ubezpieczyciel włączył do projektu Dobrej Drużyny ponad 45 tys. młodych Polaków, biorących udział w cyklicznych zajęciach sportowych na terenie całego kraju.

– Zdrowa młodzież i dzieci tworzą zdrowe społeczeństwo. Zdrowe społeczeństwo to korzyści dla naszego społeczeństwa, gospodarki kraju, a przede wszystkim dla każdej rodziny i każdego z nas. W tym celu powstał finansowany ze środków funduszu prewencyjnego program Dobra Drużyna PZU – mówi Aleksandra Agatowska, prezeska PZU Życie.

Program prewencyjny skierowany jest do organizatorów różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i nastolatków. W obecnej, drugiej edycji dofinansowanie mogą otrzymać fundacje, stowarzyszenia, ludowe zespoły sportowe, uczniowskie kluby sportowe i związki sportowe, które prowadzą swoją działalność co najmniej od 1 stycznia 2021 roku.

– Pierwsza edycja programu bardzo się spodobała młodym sportowcom i spełniła nasze oczekiwania. W tym roku nie zmieniamy zasad – przyznamy granty w wysokości 5.000, 10.000 i 15.000 zł. Zależy nam na szerokim dotarciu do pasjonatów sportu w całej Polsce. Szczególnie będziemy zwracać uwagę, czy aplikujący działają aktywnie na rzecz zachęcania innych do uprawiania sportu, czy organizują pokazy i otwarte treningi. Na aplikacje czekamy do 21 kwietnia. – mówi Sylwia Matusiak, członkini zarządu PZU Życie.

By dołączyć do Dobrej Drużyny PZU należy do 21 kwietnia 2023 r. złożyć wniosek o dofinansowanie poprzez formularz w systemie OWSP na stronie dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków decyduje ocena wniosków. Według procedury, do oceny brana jest pod uwagę liczba dzieci systematycznie uczestniczących w zajęciach sportowych, zakres oferty zajęć umożliwiających dzieciom rozwój w różnych dyscyplinach, zdolność organizacyjna i zaangażowanie w rozwój swojej codziennej działalności poprzez udział w turniejach i zawodach, organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz działania zachęcające je do aktywnego udziału w zajęciach poprzez organizację np. dni otwartych, treningów pokazowych, informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zakwalifikowane podmioty otrzymają granty w wysokości: 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł. Środki otrzymane z programu prewencyjnego można przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, opłacenie transportu na zawody sportowe, pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych w celu prowadzenia treningów i organizacji rywalizacji sportowej oraz kosztów opłaty startowej w różnych rozgrywkach i zawodach sportowych.

Źródło: info. pras.