Wystartowała 6. edycja konkursu LafargeHolcim Awards

5 lipca 2019

Dotyczy firmy: LafargeHolcim,

4 czerwca rozpoczęła się 6. edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego LafargeHolcim Awards. Do 25 lutego 2020 r. swoje projekty łączące zrównoważone rozwiązania z dążeniem do architektonicznej doskonałości mogą zgłaszać profesjonaliści oraz studenci i absolwenci. Zawalczą oni o nagrody o łącznej wartości 2 milionów dolarów.

Konkurs, którego organizatorem jest LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, stwarza możliwość promocji zarówno młodych talentów jak i profesjonalistów. Twórcy w wieku do lat 30 mogą zgłaszać w kategorii New Generation swoje wizjonerskie koncepcje projektowe i odważne pomysły, będące na wstępnym etapie projektowania. Studenci i młodzi profesjonaliści, których projekty są już na zaawansowanym etapie, mogą dokonać zgłoszenia w głównej kategorii. Obejmuje ona projekty budownictwa zrównoważonego na zaawansowanym etapie projektowania z dużym prawdopodobieństwem realizacji, których budowanie lub wykonanie nie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2019 r. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu architektury, inżynierii, urbanistyki, materiałów i technologii budowlanych oraz dziedzin pokrewnych.

Celem konkursu jest wyróżnienie prac, które odpowiadają na technologiczne, środowiskowe, społeczno–ekonomiczne i kulturowe wyzwania współczesnego budownictwa przy jednoczesnym dążeniu do architektonicznej doskonałości.

– W tym roku po raz drugi będziemy zachęcać do udziału w konkursie LafargeHolcim Awards uczestników z Polski. Poprzednia edycja pokazała jak ważny dla polskich architektów jest temat zrównoważonego budownictwa. Mamy nadzieję, że i tym razem zgłoszone prace pozytywnie zaskoczą. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój młodych twórców na wczesnym etapie kariery – mówi Kinga Walczyńska, Dyrektor Wspólnie – Fundacji LafargeHolcim.

W 5. edycji konkursu LafargeHolcim Awards projekty „Ekospołeczność” oraz „Nowoczesny azyl” uzyskały odpowiednio pierwszą i drugą nagrodę w kategorii Next Generation. Prace Małgorzaty Mader i Jakuba Grabowskiego wybrano spośród 792 zgłoszonych projektów z całej Europy.

Na zgłaszanie projektów twórcy mają czas do 25 lutego 2020 roku. Przystąpienie do konkursu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza internetowego. Prace konkursowe są oceniane przez niezależne jury ekspertów w pięciu regionach geograficznych. Korzystają oni z kompleksowych „istotnych zagadnień” Fundacji LafargeHolcim związanych ze zrównoważonym budownictwem. Kryteria oceny prac obejmują: innowacyjność i możliwość przenoszenia, standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wpływ na zasoby i środowisko, opłacalność i kompatybilność gospodarczą oraz walory kontekstualne i estetykę. Ponadto konkurs promuje ideę poprawienia jakości życia poprzez stawienie czoła współczesnym wyzwaniom takim jak rosnąca urbanizacja czy emisja CO2.

Szczegółowe informacje i formularz internetowy są na stronie internetowej projektu.

Źródło: mat. pras.