Wystartował wspólny projekt firmy ABC Czepczyński oraz Fundacji Joanny Radziwiłł

24 września 2018

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński,

W ramach projektu firmy ABC Czepczyński, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowanego ABC Ekonomii w szkołach w całej Polsce prowadzone będą warsztaty z zakresu zarządzania pieniędzmi. W trakcie tych spotkań dzieci zachęcane są do działań prospołecznych i wspierania programu Wielki Talerz,  dzięki któremu zbieramy środki pieniężne na obiady dla dzieci i młodzieży przychodzących do Domów Fundacji.

Ideą projektu łączącego obydwa programy jest pokazanie uczniom szkół w całej Polsce, że wspólne działanie może przełożyć się na realną, dużą pomoc i zapewnić  wsparcie innemu potrzebującemu dziecku. W ramach tej współpracy uczestnicy programu „ABC-Ekonomii” będą mogli przeprowadzić zbiórki pieniężne na rzecz programu „Wielki Talerz”, które w całości przekazywane będą bezpośrednio fundacji w celu opłacenia obiadów potrzebującym dzieciom. Licznik dokonywanych wpłat ze szkół w ramach projektu widoczny będzie na stronie internetowej programu www.wielkitalerz.pl.

Czytaj więcej o projekcie ABC Ekonomii >>