Wysokie standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Carrefour

22 lutego 2021

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Whiper- i supermarketach Carrefour prowadzone są niezależne audyty, których celem jest weryfikacja wdrożonych i realizowanych procedur w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego. Firma nie tylko dostosowała swoją działalność do rozporządzeń krajowych oraz wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale również zaangażowała wyspecjalizowaną firmę audytorską, aby zapewnić swoich klientów i pracowników, o zastosowaniu i przestrzeganiu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego-epidemiologicznego swoich obiektów.

Szczegółowe audyty hiper- i supermarketów Carrefour rozpoczęły się na początku grudnia 2020 roku i objęły łącznie 11 głównych obszarów działalności sklepów – od zarządzania obiektem, przez kluczowe strefy na sali sprzedaży, jak kasy czy działy produktów świeżych, przez strefy wejściowe dla klientów i pracowników, aż po magazyn, strefę przyjęcia towaru czy pomieszczenia socjalne.

Zrealizowana dotychczas próba badawcza obejmująca łącznie ponad 70 sklepów (27 hipermarketów i 44 supermarkety), potwierdziła, że sklepy Carrefour są bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie klientów i pracowników, zapewniając im najwyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Audyty kontynuowane są obecnie w pozostałych sklepach.

– Carrefour kontynuuje swoje inwestycje w zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientów i pracowników wszystkich swoich placówek handlowych, które w tych trudnych czasach są miejscem zaopatrzenia się społeczeństwa w podstawowe produkty spożywcze. Sklepy Carrefour, od początku trwania pandemii, dostosowane są do wymogów sanitarnych, a wdrożone przez naszą sieć rozwiązania, ułatwiają dokonywanie bezpiecznych zakupów. Potwierdzeniem tego faktu są nie tylko wyniki prowadzonego aktualnie niezależnego audytu dot. bezpieczeństwa w naszych sklepach, ale także fakt, że od początku pandemii, żaden nasz sklep nie został zamknięty przez służby sanitarnez powodu zagrożenia koronawirusem – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Jakościi Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników, sieć wdrożyła wiele profilaktycznych rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanegoz rozprzestrzenianiem się koronawirusa. We wszystkich sklepach zintegrowanych Carrefour zamontowane są przykasowe ekrany z pleksi, zabezpieczające klientówi kasjerów. Przy stanowiskach kasowych oraz ladach obsługiwanych przez pracowników wyklejone są odpowiednie linie dystansowe. Wszyscy pracownicy Carrefour są wyposażeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki lub płyn dezynfekujący oraz mają możliwość pracy w maseczkach lub przyłbicach z ochronną szybką. Systematycznie dezynfekowane są kasy, wagi i lady, a klientom udostępnione zostały płyny do dezynfekcji i plastikowe ochraniacze na ręce. Dodatkowo, Carrefour zachęca klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych. O bezpiecznym zachowaniu w sklepie przypominają również specjalne tablice i plakaty lub informacje na monitorach przykasowych. Nasza sieć również stale przypomina i apeluje do klientów o konieczności zakrywania ust i nosa podczas wizyt w sklepach.

Wszystkie te działania przełożyły się już na znaczący wzrost zaufania konsumentów do naszej sieci w czasie trwania całej pandemii koronawirusa. Jak wynika z raportu “Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii”, zrealizowanego przez agencję Catchers oraz Instytut Badawczy IPC, zaufanie konsumentów do Carrefour zwiększyło się w tym trudnym czasie aż o ponad 11%. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań, obok wzrostu zaufania klientów, jest również fakt, że wszystkie formaty sklepów działają bez zakłóceń i żaden ze sklepów sieci nie został zamknięty przez służby sanitarne z powodu pandemii.

źródło: mat. pras.