Wyniki pierwszej edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowanego przez IKEA FAMILY oraz Fundację Świętego Mikołaja

6 września 2012

6 września IKEA ogłosiła wyniki pierwszej, pilotażowej edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego pod hasłem „Na Rodzinę Można Liczyć”, realizowanego przez IKEA FAMILY we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Celem programu jest wsparcie uczniów, którzy mają ograniczone możliwości rozwoju ze względu na trudną sytuację życiową w ich rodzinach.

 

W ramach akcji, która trwała od 9 lipca do 19 sierpnia 2012 roku, IKEA przekazywała na specjalny Funduszy Stypendialny 50 groszy za każde przeciągnięcie karty IKEA FAMILY przy kasach w sklepach firmy. Na konto Funduszu wpłynęło 146 769,50 zł, przy czym największa kwota w wysokości 25 024 zł została przekazana przez sklep IKEA w Katowicach. Ponadto IKEA zamierza podwoić zgromadzone środki
i przekazać na stypendia edukacyjne łącznie 293 539 zł.

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” powstał w odpowiedzi na potrzeby w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Celem akcji było także zainteresowanie Polaków ważnym tematem społecznym, jakim jest rozwój kapitału intelektualnego nastolatków. Kapitał intelektualny to suma niematerialnych aktywów, które, odpowiednio wykorzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu w kraju. Jest to jednocześnie jeden z najważniejszych zasobów umożliwiających budowanie społeczeństwa zdolnego zapewnić sobie dobre warunki do życia. Z tego względu IKEA FAMILY i Fundacja Świętego Mikołaja podjęły współpracę celem rozwijania kapitału intelektualnego młodych ludzi w wieku szkolnym, dla których edukacja i rozwój osobisty stanowią przepustkę do lepszej przyszłości.

Dzieci mógł wesprzeć każdy członek Klubu Miłośników Domu IKEA FAMILY. Za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie podczas zakupów w sklepie IKEA, firma przekazywała po 50 groszy na konto Funduszu Stypendialnego. Stypendia będę przyznawane uczniom V i VI klas szkół podstawowych, a także gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć udział w programie, każda zainteresowana szkoła musi do 15 września 2012 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisać umowę z Fundacją Świętego Mikołaja. Uczniowie będą mogli składać wnioski o stypendia do 26 września 2012 roku, a lista stypendystów zostanie ogłoszona do 12 października br. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” znajdują się na stronie www.IKEA.pl/stypendia.

„Bardzo serdecznie dziękujemy klientom, klubowiczom IKEA FAMILY, którzy zaangażowali się w nasz nowy program, pokazując tym samym, że dzieci mogą liczyć na ich wsparcie w zakresie rozwoju swoich talentów. Cieszymy się, że dobro młodych ludzi leży Polakom na sercu. Dziękujemy również naszemu partnerowi, Fundacji Świętego Mikołaja, która pomogła nam zrealizować pilotażową edycję programu «Na Rodzinę Można Liczyć», i zachęcamy szkoły do składania formularzy zgłoszeniowych. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać bardzo dużo dla dobra dzieci, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia w całym kraju” – powiedział Adam Nowak, kierownik programu lojalnościowego IKEA FAMILY. „Zdecydowaliśmy się podwoić kwotę zgromadzoną na koncie Funduszu Stypendialnego, ponieważ bardzo wierzymy w efekty naszego programu. Przewidujemy także jego kontynuację w przyszłości, bo rzeczywista zmiana możliwa jest tylko dzięki długoterminowej współpracy. Uruchomienie drugiej edycji planujemy na maj 2013 roku” – dodał Adam Nowak.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z firmą IKEA. Dzięki jej pomocy będziemy mogli realizować kolejne dziecięce marzenia i talenty. W każdej szkole jest mnóstwo zdolnych uczniów, którzy ze względu na sytuację materialną w swojej rodzinie nie mają takich możliwości na rozwój, jak ich rówieśnicy. Dzięki programowi «Na Rodzinę Można Liczyć» możemy spełnić choć część ich marzeń. Młodzi ludzie to nasz największy skarb, dlatego wsparcie ich rozwoju to inwestycja w przyszłość naszegospołeczeństwa” – powiedziała Sylwia Romańczak, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Źródło: Materiały prasowe