Wyniki konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021

26 października 2021

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 roku, która ma na celu promocję małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Rozstrzygnięcie Konkursu tradycyjnie następuje podczas uroczystej gali, w obecności przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

– Ekonomia społeczna, łącząc działalność komercyjną z celami społecznymi, stanowi twórczą alternatywę dla tradycyjnie pojmowanej gospodarki rynkowej. Firmy społeczne tworzą miejsca pracy dla osób z różnych względów doświadczających problemów życiowych. Odgrywają tym samym rolę ważnego instrumentu polityki społecznej, która na poziomie naszego regionu kieruje się takimi wartościami jak solidarność, współpraca i zaufanie. Województwo Małopolskie inwestuje w rozwój ekonomii społecznej, wychodząc z założenia, że to co najważniejsze, to człowiek i jego potrzeby – powiedział podczas otwarcia tegorocznej Gali Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

21 października w Forcie Kopca Kościuszki w Krakowie statuetka Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021 trafiła do firmy Społeczna 21 Sp. z o.o. non-profit. Przedsiębiorstwo to zostało nagrodzone za tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, za inwestowanie w rozwój pracowników m.in. w zakresie aktywności społecznej i doskonalenia kompetencji zawodowych, za stałe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o potencjały i marzenia pracowników z Zespołem Downa.

Dodatkowo, wyróżnienia w kategorii głównej konkursu otrzymały:

  • Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis za umiejętne dostosowywanie oferty do wymogów rynkowych oraz za wieloaspektowe, niezwykle aktywne działania na rzecz integracji osób niesłyszących;
  • Rabczańska Spółdzielnia Socjalna Dziewięćsił za konsekwentny i efektywny rozwój przedsiębiorstwa społecznego opartego na zasadach spółdzielczych, którego filarem jest silny i solidarny zespół pracowniczy;
  • Charity Polska – Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej za aktywne promowanie osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy oraz za wykreowanie prekursorskiej formuły łączącej filantropię ze świadomą konsumpcją i zbudowanie firmy społecznej urzeczywistniającej w praktyce te wartości.

Do Charity Polska trafiła również tegoroczna Nagroda Publiczności.

Tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii Debiut Roku – za stworzenie oferty będącej trafną odpowiedzią na lokalne potrzeby, za czynną obecność w życiu społeczności oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ramach prowadzonej działalności – otrzymała natomiast Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My” z Chełmca.

Sektor ekonomii społecznej to nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, to także jednostki reintegracyjne, takie jak centra i kluby integracji społecznej czy warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej, których zadaniem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy w ich drodze do zatrudnienia i samodzielności. W 2021 r. wyróżnienie w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymał działający w krakowskiej Nowej Hucie Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes. Został on nagrodzony za innowacyjne podejście do zadań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz promowanie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy poprzez zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Kapituła konkursu, wzorem poprzednich lat, zwróciła uwagę również na otoczenie sektora ekonomii społecznej, biznesowe i instytucjonalne, sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej. Za liczne inicjatywy w społeczności lokalnej zbliżające ludzi i pokazujące międzyludzką solidarność oraz za kreowanie przyjaznej przestrzeni dla sprzedaży produktów i promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej tytuł Samorządu Przyjaznego Ekonomii Społecznej otrzymała Gmina Wielka Wieś. Wyróżnienie dla firmy komercyjnej wraz z tytułem Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej trafiło z kolei do spółki Frytki Belgijskie w Krakowie Łukasz Wilk i Mateusz Szpak Sp. j. za konsekwentne zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o instrumenty biznesowe, za wsparcie finansowe i doradcze oraz niezachwianą wiarę w sukces tego przedsięwzięcia.

W tym roku Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej przewidział również możliwość nagrodzenia inicjatywy przyczyniającej się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Kapituła konkursu zwróciła uwagę na takie przedsięwzięcia jak:

  • Akcja pomocy mieszkańcom Krakowa w trudnej sytuacji w trakcie pandemii „Podaruj obiad z Cogito najbardziej potrzebującym”, polegająca na dostawie bezpłatnych ciepłych posiłków dla osób starszych i z niepełnosprawnością przygotowanych przez pracowników ZAZ Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” w oparciu o zbiórkę publiczną;
  • Partnerstwo „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” (UBS Businsess Solutions Poland Sp. z o.o., Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) realizujące program grantowy, którego celem było wsparcie adaptacji podmiotów ekonomii społecznej do zmienionej wskutek epidemii sytuacji społecznej i rynkowej;
  • Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w formule sklepiku szkolnego z artykułami spożywczymi.

Źródło: Materiały prasowe