Wyniki badania wolontariatu GUS już dostępne

13 października 2023

Publikacja „Wolontariat w 2022 r.” przygotowana przez Wydział Badań i Analiz Gospodarki Społecznej Departamentu Badań Społecznych i Rynku Pracy GUS oraz Ośrodek Statystyki Warunków Pracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku, prezentuje wyniki badania, którego celem był pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu.

Reprezentacyjne badanie ludności „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2022 r. jako dodatkowy moduł Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Opracowanie składa się z części analitycznej oraz części prezentującej metodologię badania. W części analitycznej prezentowane są dane na temat zaangażowania w wolontariat – zarówno świadczony indywidualnie, jak i w ramach w organizacji i instytucji.

Z lektury poszczególnych rozdziałów czytelnik dowie się:

  • ilu dorosłych Polaków angażuje się w wolontariat,
  • jaki jest profil demograficzno-społeczny osób poświęcających swój wolny czas na różne formy wolontariatu,
  • jakiego rodzaju prace wykonywano nieodpłatnie, na rzecz kogo lub w jakich podmiotach były świadczone,
  • jaki jest godzinowy wymiar zaangażowania w wolontariat polskiego społeczeństwa,ilu pełnym etatom odpowiada ta praca, a także jaka jest szacunkowa jej wartość.

Publikacja dostępna jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-2022-roku,1,4.html