Wyniki 18. edycji konkursu „Verba Veritatis”

20 grudnia 2023

W 18. edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu nagrodzono osiem prac i przyznano dwa wyróżnienia.

Organizatorami konkursu są Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Jego celem jest promowanie zagadnień związanych z etyką w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ładem korporacyjnym, walką z nadużyciami.

W tym roku po raz trzeci przyznano również Nagrodę Różnorodności za najlepszą pracę z kategorii Różnorodność, Równość i Inkluzja (DEI), której pomysłodawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs Verba Veritatis 2023. Najważniejsze liczby

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które na uczelniach z siedzibą na terenie Polski obroniły prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 28 prac z 18 uczelni: 5 doktorskich, 1 habilitacyjna, 12 magisterskich i 10 licencjackich. – Kapituła przyznała dziesięć nagród i wyróżnień. Jednak trzeba przyznać, że poziom merytoryczny wszystkich prac był bardzo wysoki, co potwierdza, że studenci, absolwenci i pracownicy naukowi chcą pogłębiać wiedzę z zakresu etyki w biznesie, a w przyszłości wykorzystać ją w pracy zawodowej – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Warto zauważyć, że w ciągu 18 edycji do konkursu Verba Veritatis zgłoszono już 487 prac z 69 uczelni.

Nagrody Verba Veritatis 2023. Lista nagrodzonych osób i prac

Nagrody i wyróżnienia w 18. edycji konkursu Verba Veritatis odebrało 10 osób. Uroczystość zorganizowano podczas II Kongresu Instytucji Finansowych w Warszawie.

Oto lista laureatów:

Kategoria: Prace doktorskie i habilitacyjne

dr hab. Piotr Zaborek (1. miejsce), praca habilitacyjna pt. „Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu a wyniki operacyjne i finansowe przedsiębiorstw”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

dr Natalia Wałęsa (wyróżnienie), praca doktorska pt. „Analiza czynników determinujących niezależność audytorów w Polsce”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kategoria: Prace magisterskie

Nina Oszczanowska (1. miejsce), praca magisterska pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
a jego implikacje finansowe dla globalnego przemysłu odzieżowego i włókienniczego”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Aleksandra Królikowska (2. miejsce), praca magisterska pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Serhii Podus (wyróżnienie), praca magisterska pt. „Firmy wobec problemów społecznych. Analiza przypadków aktywizmu korporacyjnego w polskiej przestrzeni internetowej”, Collegium Civitas.

Kategoria: Prace pozostałe

Karolina Barańska (1. miejsce), praca licencjacka pt. „Praktyki korporacji transnarodowych
w zakresie przestrzegania praw człowieka”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Aleksandra Kwiatkowska (2. miejsce), praca licencjacka pt. „Przenoszenie procesu tworzenia innowacji z krajów rozwiniętych do rozwijających się w koncepcji innowacji odwróconych na przykładzie firmy Philips”, Uniwersytet Warszawski,

Hanna Bednarska (3. miejsce), praca licencjacka pt. „Wybrane zjawiska społeczne w reklamie internetowej”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Nagrody Różnorodności:

Damian Tuszyński (w kategorii prace magisterskie i MBA), praca magisterska pt. „Work-life balance w praktyce polskich przedsiębiorstw”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Zofia Figurska (w kategorii prace pozostałe), praca licencjacka pt. „Wpływ pandemii na równość płci w Unii Europejskiej”, Szkoła Głowna Handlowa.

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partner Główny: BEST S.A., Partner: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Patronat honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patron kategorii DEI: Karta Różnorodności koordynowana przez FOB.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie https://zpf.pl/inne-projekty/konkurs-verba-veritatis/