Wymierny język korzyści

13 sierpnia 2012

Kolejna edycja konkursu dowodzi, że polskie przedsiębiorstwa coraz efektywniej wdrażają w życie idee zrównoważonego rozwoju. Łukasz Makuch (Forbes 01.07.2012) Źródło