Wyjątkowe spotkanie z wartościami – podsumowanie II Kongresu Różnorodności

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
8 października 2015

6 października w warszawskim Och-Teatrze odbył się drugi Kongres Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, organizowany przez magazyn CR Navigator oraz firmę Henkel Polska. Tematem przewodnim wydarzenia była rola wartości w budowaniu efektywnych zespołów oraz wykorzystywanie potencjału szeroko rozumianej różnorodności w organizacjach.

Konferencję otworzyło wystąpienie Pawła Nizińskiego, prezesa firmy doradczej BETTER., wydawcy magazynu CR Navigator, pt.: „Giving voice to values – w jaki sposób wartości firmy mogą wspierać proces zarządzania różnorodnością?”. Prelegent Kongresu mówił o etycznym wymiarze relacji międzyludzkich, o tym, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest w spotkaniem także z jego systemem wartości. Ponadto zwrócił uwagę na coraz większą rolę empatii w biznesie i w zarządzaniu organizacjami, w relacjach z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Mike Thompson, międzynarodowy specjalista w zakresie tworzenia społecznie odpowiedzialnych i innowacyjnych strategii biznesowych. Opowiedział on, w jaki sposób liderzy – poprzez mądre przywództwo – mogą wpływać na upowszechnianie właściwych postaw i zachowań w procesie zarządzania różnorodnością. Podkreślał, że kultywowanie i praktykowanie mądrości wspiera zarówno rozwój osobisty menedżerów jak i całych zespołów. Ważnym punktem wystąpienia prof. Thompsona była prezentacja metody 4P, która umożliwia efektywne zarządzanie różnorodnością w organizacji, poprzez:

  • politykę – zbiór zasad wspierających kulturę włączania w miejscu pracy;
  • praktykę aktywne włączanie wszystkich pracowników w proces tworzenia różnorodnego miejsca pracy,
  • postawy – właściwe podejście, samoświadomość, zdolność refleksji nad uczuciami innych osób,
  • postępowanie – egzekwowanie obowiązywania ustalonych zasad.

Prof. Thompson zachęcał uczestników do odwagi i otwartej rozmowy o wartościach w codziennym życiu.

W wystąpieniu pt. Młodość – szansą czy przeszkodą w karierze?” doświadczeniami związanymi ze współpracą międzypokoleniową podzieliły się Karolina Szmidt, dyrektor HR w Henkel Polska oraz Ludmiła Niemir, stażystka w dziale HR Henkel Polska. Prelegentki opowiadały o tym, czego i jak wiele różne pokolenia mogą nauczyć się od siebie wzajemnie. Podkreślały, że zarządzanie młodością oraz talentami pozytywnie wpływa na rozwój organizacji, pozwalając na kształcenie przyszłych liderów. “W obliczu nowych wyzwań, gdzie liczą się doświadczenie i innowacyjność, współpraca między pokoleniami jest konieczna, a dzięki takim programom jak You Grow firmy Henkel staje się również łatwiejsza”, zaznaczyła Karolina Szmidt.

Kontynuując temat młodych na rynku pracy, Barbara Frątczak-Rudnicka, konsultant ds. badań z agencji badawczej 4P research mix, zaprezentowała wyniki badań „Y-greki w pracy…i po pracy”, zrealizowanych na zlecenie Henkel Polska. Wnioski płynące z badania potwierdziły m.in. że szacunek oraz uczciwość i transparentność wobec pracowników oraz partnerów biznesowych to kluczowe wartości w prowadzeniu biznesu, jakich Y-eki oczekują od pracodawców.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa, której tematem przewodnim była rola i znaczenie szacunku w pracy. W rozmowie moderowanej przez Pawła Oksanowicza, dziennikarza radia Muzo.fm, udział wzięli: dr Monika Ksieniewicz z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Arkadiusz Karwacki, kierownik Pracowni Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska oraz David Sypniewski, trener antydyskryminacyjny. Paneliści rozmawiali o sposobach włączania wartości do codzienności zarządzania organizacjami. Jak podkreśliła Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska, “Fakt, że jakichś rozwiązań jest więcej lub są bardziej powszechne, nie znaczy, że są one jedyne i słuszne, dlatego warto szukać nowych dróg w różnorodności, a do tego potrzebny jest szacunek.”

Wydarzenie zakończyła gra warsztatowa „Po drugiej stronie lustra”, prowadzona przez Martę Karwacką oraz Paulinę Garstkę z zespołu BETTER. Uczestnicy gry mieli okazję przekonać się, jak ważne dla dobrego działania organizacji jest uwzględnianie punktu widzenia innych oraz otwarcie się na różnorodność poglądów i perspektyw.

Patronem honorowym II Kongresu Różnorodności był Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, zaś partnerami medialnymi wydarzenia zostali: Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR, Puls Biznesu, Personel i Zarządzanie, Odpowiedzialnybiznes.pl, Proto.pl, Kampaniespoleczne.pl i Karta Różnorodności.