Wybory do Rady Pracowników w Sanofi-Aventis Sp. z o. o.

16 lipca 2015

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

W dniach 25-29 czerwca w Sanofi-Aventis już po raz trzeci odbyły się wybory do Rady Pracowników. Rady Pracowników to zjawisko nie wszędzie obecne. Przykładowo, nie są tworzone przez pracodawców publicznych, przedsiębiorstwa państwowe oraz poszczególne instytucje filmowe.

Rada Pracowników to reprezentacja pracowników, z która pracodawca przeprowadza konsultacje w ważnych dla nich kwestiach, np. zmian w zakresie przedsiębiorstwa, tj. jego stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy. Rada jest również informowana o działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz przewidywanych w tym zakresie zmianach, a także działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

W Sanofi-Aventis, czyli przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 500 osób w Polsce, wybierano 7 (spośród 9 kandydatów) członków Rady. Do głosowania uprawnionych było 877 osób zatrudnionych w Sanofi-Aventis, w tym:

  • 244 Pracowników Biura w Warszawie
  • 385 Pracowników Field Force’u
  • 248 Pracowników Zakładu Produkcji w Rzeszowie

W czerwcowych wyborach oddano łącznie 508 głosów – frekwencja wyniosła 57,92%, co oznacza, że wybory do Rady Pracowników zostały uznane za ważne. Najwięcej pracowników głosowało w Rzeszowie (84,3 % uprawnionych), najmniej aktywnych wyborców było wśród przedstawicieli medycznych, czyli pracowników Field Force’u, którzy oddawali głosy nie osobiście, ale korespondencyjnie.

Powołano dwie Komisje Wyborcze, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem wyborów i zajmowały się liczeniem głosów. Jedna działała w Warszawie, w siedzibie firmy, a druga w Rzeszowie, w zakładzie produkcyjnym. Proces liczenia głosów zakończył się 6 lipca, a 7 lipca ogłoszono oficjalne wyniki.

Źródło: informacja prasowa